• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 9 augustus 2020
NIEUWTJES

belastingsbrief2017 

Beweging.net helpt onze inwoners met het invullen van hun belastingbrief, in al onze deelgemeenten van Ravels maar ook in Baarle-Hertog. 

Naar jaarlijkse gewoonte richt BEWEGING.NET, dankzij de inzet van zijn vrijwilligers van de dienstverlening belastingen, weer een aantal zitdagen in, waarop je je belastingsaangifte kan laten invullen en laten berekenen. Ook kan je er bijvoorbeeld je voorstel van vereenvoudigde aangifte laten nakijken en kan je er ook terecht voor alle andere vragen ivm je belastingsaangifte. 

TAX-ON-WEB 

Ook willen we dit jaar verder volop TAX-ON-WEB gebruiken op onze zitdagen. Dit zal vanaf dit jaar dan ook mogelijk zijn op alle zitdagen. 

Om de aangifte te doen via TAX-ON-WEB dien je mee te brengen :

- Je (elektronische) identiteitskaart en deze van iedere belastingsplichtige waar je een belastingsbrief van bij hebt. Voor echtparen/wettelijk samenwonenden deze dus van man en vrouw of partner ÉN de bijbehorende pin-codes zodat je deze kan ingeven bij de aangifte.

of 

- Je gebruikersnaam en je tokenkaartje (dan hoeft je identiteitskaart niet)

 Om je een goede service te kunnen bieden, dien je ook alle documenten bij te hebben om een correcte en juiste aangifte te kunnen doen. 

Deze documenten zijn onder andere :

- de inkomstenfichen van het jaar 2017 met betrekking tot lonen, vakantiegeld, werkeloosheid, ziekte, pensioen en brugpensioen, arbeidsongeval, enz.

-  het aanslagbiljet van onroerende voorheffing 2017 (= de zogenaamde grondlasten)

- alle attesten over het jaar 2017 met betrekking tot leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, giften, kosten voor kinderopvang, onderhoudsuitkeringen, bewijs betalingen PWA cheques en dienstencheques, bewijsstukken ivm belastingsvermindering voor energiebesparende maatregelen,  en eventuele andere kosten die kunnen afgetrokken worden, enz. 

- het attest van eventuele voorafbetalingen van belastingen in 2017

- de aangifteformulier en de berekening van de belastingen van vorig jaar kan het invullen voor dit jaar eenvoudiger maken en sneller doen gebeuren. Deze documenten bevatten een aantal basisgegevens die telkens weer bruikbaar zijn. 

- ZEKER MEE TE BRENGEN ALS JE AL EERDER VAN ONZE ZITDAGEN GEBRUIK MAAKTE : het dubbel van uw aangifte inkomsten 2016, aanslagjaar 2017 mee EN de berekening die onze medewerkers gemaakt hebben.

 

Hieronder vind je de zitdagen voor 2018 :

 

Dinsdag 29 mei : Ravels-Eel - gemeentezaal den Eel

Donderdag 31 mei : Baarle-Hertog - Cultureel Centrum ‘t Kloster

Maandag 4 juni : Poppel - ontmoetingscentrum de Wilders

Woensdag 6 juni : Ravels - De Wouwer - tentoonstellingsruimte

Donderdag 7 juni : Weelde – Molenslop – vergaderzaaltje

Dinsdag 12 juni : Weelde-Statie, gemeentezaal

Donderdag 14 juni : Ravels - De Wouwer - tentoonstellingsruimte

Dinsdag 19 juni : Weelde-Statie, gemeentezaal

Donderdag 21 juni, Baarle-Hertog - Cultureel Centrum ’t Kloster

Dinsdag 26 juni, Weelde – Molenslop – vergaderzaaltje

Donderdag 28 juni, Poppel, ontmoetingscentrum De Wilders

 

De zitdagen beginnen steeds om 19.30 UUR 

Namens alle onze vrijwillige medewerkers aan deze dienstverlening van Beweging.Net