• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
vrijdag 6 augustus 2021

Beste Mensen van Ravels en Oud Turnhout,

Langs deze weg zouden wij iedereen die ons gesteund heeft in de strijd tegen de milieuvergunning van WellAgri hartelijk willen bedanken. Volmondig hebben ook jullie NEEN gezegd tegen de oprichting van een vergistinginstallatie op de site Pannenfabriek. Donderdag 26/1 heeft het comité Ravels in gevaar niet minder dan 3286 bezwaarschriften overhandigd aan de Heer Leo Nys Burgemeester van Oud Turnhout.

Wij geloven dat het overweldigend aantal bezwaarschriften zeer duidelijk maakt hoe de bewoners van Ravels en Oud Turnhout denken over deze plannen.

Wij zijn er ook 100 % zeker van dat :

- deze installatie niet thuis hoort in het geplande gebied

- er teveel mensen de gevolgen van zouden moeten dragen: geurhinder, verkeersoverlast, giftige uitstoot , enz......

Daarom zullen wij blijven vechten!

Daarom zullen wij blijven NEEN zeggen tegen dit gedrocht !!

Daarom zullen wij ons blijven inzetten voor de veiligheid en gezondheid van onze kinderen, de leefbaarheid van onze dorpen en de instandhouding van een prachtig stuk natuurgebied.

Wij gaan er van uit dat de gemeenteraadsleden van Oud Turnhout hun gezond verstand zullen gebruiken in het advies dat ze aan het provinciebestuur moeten geven.

Beste mensen:

- wij zullen dit dossier blijven opvolgen richting Bestendige Deputatie van onze provincie

- we zullen alles in het werk stellen zodat men ook dáár rekening houdt met wat er leeft in ons dorp.

Comité Ravels in gevaar.

www.ravelsingevaar

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)