• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 12 juli 2020
NIEUWTJES

Zonet vertrokken zo'n 250 demonstranten, gewapend met fakkels voor een tocht om hun ongenoegen kracht bij te zetten ten overstaan van het asielbeleid van de Belgische regering. Net voor de klok van zeven waren nog maar een handvol misnoegden opgedaagd aan het plein van de kerk in Ravels centrum maar toen kwamen twee bussen met Vlaams Belang aanhangers opdagen om steun te betuigen aan de plaatselijke bevolking die wijselijk had besloten zich niet te mengen in de zaken van het Vlaams Belang. Het was zelfs opvallend hoe weinig mensen uit Weelde, toch het dorp dat het meest getroffen wordt door de beslissing, zich onder de betogers bevonden.

Wanneer Filip Dewinter zijn aanhangers aanmaande om zich naar hem toe te keren schatte de politie het aantal betogers op zo'n 200 à 250.  De ordehandhavers die het VB zelf had meegebracht hoefden niet in actie te komen en de speech die Mr. Dewinter had voorbereid was ook niet meer dan een opsomming van  getallen en slogans die door zijn toehoorders graag werden gehoord. Af en toe klonk een applaus of een brandalarm doorheen zijn gevleugelde woorden tot hij opriep om aan de mars op de Ravelse brug (?) te beginnen. Waar dit idee vandaan kwam weten we niet maar in ieder geval trok de menigte met hun fakkels via de Grote Baan naar de brug terwijl ze aan Café Meuris enkele tegenbetogers passeerden die hadden geprobeerd de VB'ers te provoceren. Dit intermezzo  was echter door de talrijk opgekomen politiemensen onmiddellijk in de kiem gesmoord. Het was duidelijk dat het in geen geval tot een confrontatie mocht komen in deze materie. Zelfs een gesprek van man tegen man werd door de politie niet toegestaan om verdere escalatie te voorkomen. Even was er nog de dreiging van een Weeldse pro aanhanger die graag haar meegebrachte eieren naar het VB kopstuk had willen werpen. Of ze dit ook echt had waar gemaakt als ze dat had gekund is nog maar de vraag .... Al bij al was deze betoging een non-evenement dat helemaal niets zegt over de mening die  de doorsnee inwoner van Ravels heeft over het hele probleem. Niemand staat echt te springen om dit opvang centrum te verwelkomen, maar als Kempenaar zijn we dan weer zo nuchter dat we al hebben begrepen dat er niks aan te doen is en dat we er maar het beste van moeten maken. Wordt vervolgd .......