• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 23 september 2021

IMG 8293Iedereen die de kerk van St Michiel in Weelde en de omgeving ervan een beetje kent zal wel eens de wenkbrauwen hebben gefronst. Wie is toch die "Vladimir Medvedev" die rechts voor de kerk begraven ligt. Het juiste verhaal ben ik ondertussen vergeten, maar ik meen me te herinneren dat het een Pools of Wit Russisch soldaat was die hier is gesneuveld en waarvoor een zuster uit Parijs lange tijd bloemen kwam leggen op zijn graf...
Het hing al enig tijd in de lucht maar gisteren kwam het heikele punt eindelijk op de gemeenteraad, de aanpak van de gemeentelijke begraafplaatsen. Bij het opmaken van de inventaris van de 7 verschillende begraafplaatsen die Ravels telt op zijn grondgebied komen we tot het reusachtige aantal van 850 graven die dateren van voor 1960. Hiervan zijn in Poppel een beperkt aantal van deze probleemgraven oorlogsslachtoffers waarvoor uitzonderingsmaatregelen zouden worden genomen omwille van het uitzonderlijke karakter van deze overledenen.


IMG 8294Bij alle graven zal uniform te werk worden gegaan volgens burgemeester Luyten die op de gemeenteraad alles nog eens nauwkeurig de revue liet passeren. " Het is inderdaad de bedoeling om alle graven die dateren van voor 1960 te verwijderen. Ons gemeentepersoneel zal in de loop der volgende weken bordjes plaatsen bij alle grafzerken die hiervoor in aanmerking komen. Deze bordjes zullen tot Allerheiligen 2014 blijven staan. Wie dan nog niet heeft gereageerd heeft meer dan voldoende kansen gekregen om te reageren. U moet weten dat de laatste jaren een massa concessies al zijn verlopen waar niks aan is gedaan. Indien familieleden nu toch nog hun dierbaren een nieuwe begraafplaats willen geven kan dit, zij het in eigen beheer. Ze zullen dan de resten moeten laten opgraven en dit zal voor eigen rekening zijn. Daarnaast zullen de mensen die hun concessie vroeger betaalden een schrijven krijgen waarin ze worden uitgenodigd deze te hernieuwen. Voor meer inlichting kan u terecht op het gemeentehuis."
Voor alle duidelijkheid, de gemeente zal enkel de grafzerken verwijderen, de stoffelijkje resten onder deze grafzerken blijven liggen met uitzondering van de St Michielskerk in Weelde. Daar zullen de oude graven volledig van alle menselijke resten ontdaan worden in het kader van het Masterplan van "het Ei van Weelde."

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)