• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 2 juli 2020
NIEUWTJES

IMG 4677

Vanmorgen rukte de brandweer van zone Taxandria uit voor een schouwbrand in de Gemeentelaan in Weelde, er vielen geen gewonden.

IMG 4676Maandagmorgen, even voor 9 uur, rukte de Ravelse brandweer massaal uit na een oproep aangaande een schouwbrand. Ook andere korpsen van brandweerzone Taxandria vervoegden het Ravelse team, zo kwam ondermeer nog een ladderwagen aanrijden.

Het betrof een schouw van een woning die zich bevindt boven het kantoor van de Belfius in de Gemeentelaan in Weelde. De brandweer kreeg de brand vlug onder controle en kon na het controleren van de schoorsteen de interventie afronden. Er vielen geen gewonden.

Het verkeer werd door de politiediensten tijdelijk omgeleid via de Koning Albertstraat en de Weeldestraat.


SCHOUWBRAND

Gezien de kachels en openhaarden dezer dagen steeds vaker zullen gaan branden, is het volgens de brandweer van groot belang dat schoorstenen regelmatig worden gecontroleerd. Voorkomen is immers nog altijd beter dan genezen. Daarom hieronder wat meer uitleg en tips de zeker de moeite zijn.

WAT IS EEN SCHOUWBRAND?
Een schouwbrand is meestal niets anders dan het branden van verbrandingsresten (roetaanslag) in het rookkanaal van de schouw.

Bij een schouwbrand kunnen de vlammen metershoog uit je schouw slaan, doch dit is niet altijd het geval. Als de brandhaard onderaan in het rookkanaal zit, zal er enkel extra rookontwikkeling zichtbaar zijn. De kans is reëel dat de rook ook via de kachel/open haard naar buiten (binnen) komt.

HOE ONTSTAAT EEN SCHOUWBRAND?
Schoorsteenbranden ontstaan door een slechte constructie van de schoorsteen, onvoldoende onderhoud en een slecht of foutief gebruik ervan.

HOE HANDELEN BIJ EEN SCHOUWBRAND?
Blijf kalm.
Bel onmiddellijk de brandweer op (100 of 112) met de melding dat het een schoorsteenbrand betreft.
Sluit de kleppen en de deuren van de verwarmingstoestellen en onderbreek de toevoer van de verbrandingslucht.

ONDERHOUD

Artikel 519 van het strafwetboek stelt dat men eraan gehouden is zijn schoorstenen te onderhouden, te herstellen en te vegen wanneer het nodig is, zonder echt de periodiciteit van de verplichting te bepalen.

Het KB van 6 januari 1978 heeft betrekking op de verwarmingsinstallaties gevoed met vaste of vloeibare brandstof evenals met propaan. Dit besluit legt de verplichting op jaarlijks de schoorsteen te vegen en de stookketel te reinigen. Het vegen wordt verricht door een bekwaam schoorsteenveger die een attest aflevert dat gedurende twee jaar moet bewaard worden.

PREVENTIE
Verbrand enkel droog hout. Dit om roetneerslag te voorkomen. Het verbranden van MDF platen, vezelplaten, nat hout, geverfd hout,... zijn uit den boze.
Het verbranden van plastiek of ander restafval zorgt op een dag gegarandeerd voor problemen.
Zorg dat de schoorsteen zo recht mogelijk loopt.
Vermijd vogelnesten.
Laat regelmatig uw schoorsteen reinigen!
Zorg ervoor dat je schouw goed 'trekt', zodat ook de roetdeeltjes in de rook voldoende geëvacueerd worden.

{halloween}