• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
maandag 26 september 2022

kabel los wind

De naweeën van storm 'Corrie' veroorzaakte weinig schade in groot Ravels.

Aan de kust en rond de het stroomgebied van de Schelde was men toch voorbereid.

Laaghangende kabels veroorzaken gevaarlijke situaties.

De verwachte hoogwaterstand en springtij zorgden ervoor dat noodnummer 1722 geactiveerd werd, code geel was van kracht!

Hier in de Kempen lijken we aan het ergste ontsnapt te zijn, inmiddels is Corrie grotendeels geluwd...

Wel moest de brandweer van Ravels even uitrukken voor losgerukte nutskabels. De brandweerlieden stelden vast en hielden toezicht op het verkeer en de in der  haast opgeroepen Fluvius techneuten verholpen het euvel.

Tijdens de interventie stoven er wel 2 Belgische politiewagens, met de nodige toeters en bellen, richting Nederland... maar verder dan de losse kabels zijn er geen noemenswaardige incidenten gemeld.

kabel los wind2