• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
vrijdag 28 februari 2020
ophokplichtUitbraak van vogelgriep in Nederland: aanbeveling ophokplicht niet professionele pluimveehouders in België.
Tengevolge van een derde uitbraak van vogelgriep in Nederland werd door de Federale Minister van Landbouw Willy Borsus het ophokken van pluimvee ver-plicht voor alle professionele pluimveehouders in heel België.
 

Ook niet professionele pluimveehouders zijn verantwoordelijk voor eigen pluimvee.

Deze ophokplicht wordt ook ten stelligste aanbevolen aan de niet professionele pluimveehouders.
Het ophokken/afschermen van pluimvee bestaat erin dat de dieren op stal worden gehouden of dat hun buitenloop wordt afgeschermd met netten zodat alle contact met wilde vogels, inbegrepen trekvogels, vermeden wordt.
Bovendien zijn de volgende maatregelen van toepassing voor alle pluimveehouders, zowel professionelen als hobbyisten:
- ontsmetting na elk vervoer van voertuigen voor vervoer van pluimvee, vogels en eieren en een bijkomende ontsmetting onder toezicht bij terugkeer uit een risicogebied
- geen onbehandeld oppervlaktewater gebruiken voor het drenken van pluimvee en in gevangenschap gehouden vogels
- voederen en drenken van pluimvee moet binnen gebeuren
- verzamelingen en markten enkel onder voorwaarden.
Minister Borsus: ”Het betreft hier voorzorgsmaatregelen aanbevolen door het FAVV dat de situatie op de voet volgt. Deze maatregelen worden ondersteund door de vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Ik herinner eraan dat nog geen enkele uitbraak van vogelgriep is vastgesteld op ons grondgebied. Ik wil ook de consument geruststellen. Er is geen enkel risico voor het consumeren van gevogelte. Pluimveeproducten kunnen in alle veiligheid geconsumeerd worden”.
Voor meer informatie kan u terecht op www.favv.be.