• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
maandag 27 januari 2020

put-panels

Toelage plaatsing hemelwaterput.
Vanaf 1 januari 2015 kent de gemeente geen toelage meer toe bij de plaatsing van een hemelwaterput.
Hemelwaterinstallaties geplaatst in 2014 die voldoen aan de bepalingen van het gemeentelijk toelagebesluit van 12 december 2005 en waarvoor de aanvraag voor een premie gebeurt binnen het jaar na plaatsing van de hemelwaterinstallatie zullen nog behandeld en uitbetaald worden overeenkomstig het opgeheven toelagereglement.
 
 

Toelage plaatsing installatie zonne-energie

Vanaf 1 januari 2015 kent de gemeente geen toelage meer toe bij de plaatsing van zonnepanelen en/of –boiler. Zonne-energie-installaties geplaatst in 2014 die voldoen aan de bepalingen van het gemeentelijk toelagebesluit van 17 december 2012 en waarvoor de aanvraag voor een premie gebeurt binnen de zes maanden na de factuurdatum zullen nog behandeld en uitbetaald worden overeenkomstig het opgeheven toelagereglement. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvragen is echter 30 juni 2015.