• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 12 juli 2020
NIEUWTJES
1 IMG 2601Heel veel schoon volk op de traditionele gemeentelijke Nieuwjaarsdrink bij te wonen gisteren in GC De Wouwer. 
Het gehele schepencollege stond netjes in lijn opgesteld om alle genodigden hun beste wensen over te maken voor dit nog prille jaar.
Zoals gewoonlijk was naast het gemeentelijke personeel ook het OCMW personeel van de partij, naast het onderwijzend personeel en tal van vrijwilligers die zich het hele jaar door inzetten bij allerlei taken. Als deze vrijwilligers er niet zouden zijn zou onze gemeente financiële situatie er wellicht net zo rooskleurig voorstaan.
1-IMG 2599Burgemeester Walter Luyten schetste in zijn uitgebreide, maar krachtige toespraak de situatie zoals de gemeente er momenteel voorstaat en gaf de juiste cijfers van de bevolkingstoestand in al zijn facetten op 31 december 2014
Zo leerden we dat er op 31/12/2014 in Ravels 14 708 inwoners waren ingeschreven in het bevolkingsregister, waarvan 5 924 Rvelse Pieren, 4 807 Weldse Bokken en 3 977 Poppelse Krombinders.  
Er werden in 2014 155 boelekens geboren waarvan 78 jongens en 77 meisjes, en de kloof tussen mannen en vrouwen wordt dus  weer met één eenheid vergroot, de mannen zijn in de meerderheid met 7 411, de vrouwen daarentegen slechts met 7 297.  
113 mensen stierven het voorbije jaar in onze gemeente, 43 koppels gaven elkaar het jawoord maar  19 koppels zagen het niet langer zitten met elkaar en hielden het voor bekeken.
Uiteraard is het op een avond als deze ook het uitgelezen moment om een aantal mensen in de bloemetjes te zetten en ze te bedanken voor hun jarenlange dienst en inzet voor de gemeente.
Vier mensen gingen er dit jaar op rust, zij beginnen nu aan een pensioen waar ze zoals zovelen tijd te kort gaan komen.
De meest bekende is oud directeur van de Verrekijker Eric Druyts die in december zijn directeurspen neerlegde en stilaan begint af te kicken van een jarenlange carrière als “meneer de directeur”. 
Verder waren er ook nog de dames van het vroegere Kinderheid die in de bloemetjes werden gezet voor hun jarenlange inzet voor dit consultatiebureau.
 
Weinig opvallende maar toch prominent aanwezige genodigden waren de mensen van het Vlaamse Kruis die vanaf 24 december de dringende medische interventies hebben overgenomen van het ter ziele gegane Witte Kruis in onze gemeente. Binnenkort komen we zeker nog terug op dit nieuwe Vlaamse Kruis die iedereen die voldoende, maar vooral de juiste  motivatie heeft om deel uit te maken van hun interventie team uitnodigt om contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Goede vrijwilligers zijn een must om een interventiedienst op hoog niveau te laten draaien en het HVK is vragende partij om de juiste mensen aan te trekken voor deze jobs in onze gemeente.   
 
 

1-IMG 2597Toespraak Nieuwjaarsreceptie Burgemeester 09/01/15

 
Beste medewerkers, vrijwilligers
Geachte collega’s, goede vrienden
 
Het is een jaarlijkse eeuwenoude traditie om elkaar naar aanleiding van de jaarwisseling een gelukkig en voorspoedig jaar toe te wensen.
Wij doen dit in de familie, de vrienden, maar ook op het werk wensen we elkaar een gelukkig Nieuwjaar.
En dit is hetgene wat ons hier vandaag samenbrengt. Namens het gemeentebestuur wens ik u en uw familie een gelukkig, vreugdevol en gezond 2015 toe!
 
1-IMG 2642In de gejaagdheid van het dagelijkse leven, vaak gericht op het hier en nu, is de jaarwisseling een moment van bezinning, een moment van hoop – zeker voor hen die opgesloten zitten in de harde realiteit van het leven – ook zij hopen dat het nieuwe jaar een beter bestaan, een gelukkiger leven brengt.
Waar voor velen deze eindejaarperiode een vreugdevolle tijd is, die we samen doorbrengen met hen waarvan we houden, kampen anderen met eenzaamheid, isolement, … en een relatiedrama zoals voor enkele dagen in Ravels-Eel, doet ons beseffen hoe kwetsbaar we zijn … en hoe sommigen geen uitweg vinden.
Koester daarom het geluk, de vriendschap en het respect voor elkaar, opdat samenleven, samenwerken bijdraagt tot uw innerlijk geluk.
 

Grootse plannen voor een grootse gemeente

1-IMG 2640Naar aanleiding van de jaarwisseling maken we steeds grootse plannen. En voor de gemeente is dit niet anders.
Eindelijk kan de aannemer, na een procedureslag van veertien jaar, van start gaan met de aanleg van het fietspad naar Arendonk. Dit leert ons dat het algemene belang en veiligheid van de burger, vaak doorkruist wordt door individueel eigenbelang.
Dit jaar zal de gemeente kunnen starten met de heraanleg van de N135: de weg van Poppel naar Baarle-Hertog. Deze gemeenteweg met vrijliggend fietspad zal de veiligheid van de jonge fietsers die naar de voetbalvelden van FC Poppel fietsen zeker ten goede komen.
Naast de aanleg van veilige fietspaden, zal het gemeentebestuur van verkeersveiligheid een prioritaire beleidsdoelstelling maken, waarbij de gemeenteraad nauw betrokken wordt.
 

Nieuwe projecten staan klaar om te worden aangepakt.

De renovatie van de schoolgebouwen te Poppel, de bouw van het huis voor het kind aan het Eykantpad met degelijke infrastructuur voor de buitenschoolse kinderopvang en het consultatiebureau Kind&Gezin, nieuwe lokalen voor de seniorenverenigingen van Ravels, de heraanleg van de Kapelstraat en de Weteringstraat, de uitbreiding van de zaal De Brouwerij met een aangepaste keuken, de aankoop van de militaire hallen, de renovatie en opwaardering van de historische kern in Weelde, … deze en vele andere projecten maken dat het gemeentebestuur blijft investeren in een hedendaagse, moderne gemeente.
  

Dienstverlening blijft prioriteit.

Maar naast dit investeringsbeleid blijft de gemeente  in eerste instantie een dienstverlenende organisatie. Optimale dienstverlening in functie van de burger is en blijft een topprioriteit. Ons beleidsdoel is de tevredenheid van de burger, correcte en juiste informatie, veiligheid en steun bieden waar nodig, onderhouden van het openbare patrimonium, opleiden en begeleiden van onze kinderen, sociale en financiële steun aan de zwaksten en tot slot, een begrijpend woord, een luisterend oor … het is slechts een greep uit het diverse takenpakket als gemeentelijke medewerker of vrijwilliger.
 

Gezond financieel beleid zorgt voor grotere maar gezonde ambities

Deze dagelijkse dienstverlening gekoppeld aan een ambitieus investeringsplan kadert binnen de grenzen van de financiële draagkracht van de gemeente. 
En ik durf met trots beweren dat Ravels een financieel gezonde gemeente is en dit in de toekomst zal blijven.
Met 6 % aanvullende personenbelasting en 1250 opcentiemen op het kadastrale inkomen zijn we een fiscaal aantrekkelijke gemeente.
 

Cijfers op 31 december

De jaarwisseling is, steeds opnieuw, een moment van cijfers en statistieken. Meten is weten, en we merken dat het aantal inwoners in onze gemeente jaar na jaar toeneemt. We stevenen ongetwijfeld af naar de 15 000 inwoners. Op 31 december telde de gemeente 14 708 inwoners, dit zijn er 75 meer dan het jaar voordien. Er wonen 7 411 mannen en 7 297 vrouwen in onze gemeente.
Deelgemeente Ravels telt het meeste aantal inwoners: 5 924, Weelde 4 807 en Poppel 3 977.
In 2014 waren er 155 geboortes (78 jongens, 77 meisjes), 113 mensen stierven het voorbije jaar. 43 koppels huwden en 19 zagen het niet langer zitten met elkaar.
 
 1-IMG 2615

Woordjes van dank voor bewezen diensten

Naar aanleiding van het nieuwe jaar verwoorden we niet alleen onze wensen, goede voornemens, grote plannen, maar de jaarwisseling is ook het moment om dank te zeggen:
Het voorbije jaar gingen er zes medewerkers op pensioen: Frans Claessen, Roger Van Vugt, Luc Van Den Heuvel, Lidwina Van Loon, André Vanmechelen en Erik Druyts.
 
Frans Claessen werkte 28 jaar op de technische dienst en dit sinds 29 december 1986. Aanvankelijk als werkman, later als vaste timmerman. Frans was een gewaardeerde vakman, maar evengoed een manusje-doe-al, die steeds klaar stond. Op 1 september ging Frans op pensioen. Frans voor de 28 jaar trouwe dienst, hartelijk dank.
 
Roger Van Vugt kennen wij allemaal als de zeer toegewijde conciërge van De Wouwer. Roger werkt sinds april ’87 op de gemeente en was sinds januari ’97 conciërge. Hij was een zeer betrokken zaalwachter, streng maar eerlijk, hij was altijd aanwezig, en vandaar dat het beheer van De Wouwer de voorbije jaren prima verlopen is. Roger, namens de gemeente, maar ook namens alle Ravelse verenigingen, hartelijk dank voor zoveel inzet.
 
Niet minder dan 35 jaar was Luc Van Den Heuvel werkzaam op de gemeente. Aanvankelijk in 1979 als tewerkgestelde werkloze, later als contractuele werkman met een contract voor onbepaalde duur. Op 1 juni 2014 ging Luc, die het reilen en zeilen bij de gemeente beter kende dan wie ook, op pensioen. Luc, voor al die jaren trouwe inzet voor de mensen van Ravels, hartelijk dank.
 
1 andrevanmechelen

Een schoolmeester in de zuiverste zin van het woord.

Een ganse generatie Ravels jongeren kregen les van meester Dré: André Vanmechelen. André, u was als leerkracht actief op de gemeentelijke basisschool: De Kleine Wereld , vanaf 1 september 1979. U werd vastbenoemd in september ’81 en stond vanaf 1990 onafgebroken in het vierde leerjaar. André, u was een ‘schoolmeester’,  uit het goede hout gesneden. Een meester die men respecteerde, iemand met een fantastisch geheugen, met een voorliefde voor geschiedenis, maar vooral met een roeping : schoolmeester in de ware zin van het woord. Namens de gemeente en een generatie jonge mensen , hartelijk dank.
 
1 eric druytsviering

Directeur Druyts rondt loopbaan af met meesterwerk.

Tot slot wil ik een woord van dank uitspreken voor de man die op de top van zijn carrière op pensioen gaat: Eric Druyts. Uw loopbaan afronden met de bouw van een nieuwe school, en dan de fakkel doorgeven. Velen kunnen slechts dromen van zulk een afscheidscenario.
Eric behaalde zijn diploma van onderwijzer in 1974. En na een aantal omzwervingen doorheen Kempische scholen werd u aangesteld als directeur van de vrije basisschool te Weelde. In 1997 kwam er één gemeentelijke basisschool in Weelde, en de gemeente nam het personeel van de vrije basisschool over. Eric, u werd adjunct-directeur, om in 2001 directeur te worden in navolging van Jan Dries, en dit bleef u tot december 2014. 
Namens de gemeente, maar ook namens vele ouders, hartelijk dank voor uw pedagogische inzet voor de gemeente. jullie mogen fier zijn op uw werk.
 
Hervorming Brandweerzones in de Kempen, dank aan onze brandweerlui voor jarenlange inzet.
De jaarwisseling is vaak de start voor een nieuwe regelgeving: nieuwe wetten worden van toepassing, nieuwe organisaties gaan van start – zo ook voor de brandweerzone Taxandria.
Sinds 1 januari is de gemeente Ravels,  wat betreft brandveiligheid onderdeel van een nieuwe brandweerzone, bestaande uit 12 gemeenten, 11 brandweerposten (de vroegere gemeentelijke kazernes), 486 vrijwillige brandweermannen en 66 beroepsbrandweermannen, waarvan Jos Dickens de waarnemende zonecommandant is.
Alhoewel,  de zonale werking … en ik ben ervan overtuigd … op termijn door haar specialisatie de brandveiligheid zeker ten goede zal komen, voelt het momenteel aan als een stukje gemeentelijke autonomie dat teloorgaat.
Ik wil naar aanleiding van deze overgang alle vrijwillige brandweermannen van harte danken voor hun deskundige, professionele inzet, waarmee zij zich de voorbije jaren, vaak met risico’s voor zichzelf, inzetten voor de burger en dit bij regen, brand en ontij. Hartelijk dank!
Men zegt wel eens … vrijwilligers zijn het zout van de samenleving, zonder vrijwilligers zou een gemeente, een dorp niet functioneren … en als gemeentebestuur beseffen wij dit en willen wij, ook vandaag, op deze nieuwjaarsreceptie, dank zeggen aan deze gemotiveerde groep. 
 

Afscheid van een generatie Kinderheilmedewerksters.

1-kinderheilHet consultatiebureau voor het jonge kind, gevestigd in het oud-gemeentehuis te Ravels, georganiseerd door Kind en Preventie (het vroegere Kinderheil) werd opgestart in 1976. In het bureau kunnen ouders met kinderen van 0 tot 3 jaar terecht voor preventieve medische begeleiding, gezins- en opvoedingsondersteuning. Naast de arts en de verpleegkundige werken een 20-tal enthousiaste vrijwilligers, grotendeels uit de gemeente, mee.
Ongeveer 90 % van de kinderen, geboren in de gemeente, worden preventief opgevolgd vanuit het consultatiebureau. De vrijwilligers ontvangen de ouders met een warm onthaal, ze geven uitleg, wegen en meten de kinderen en helpen waar nodig. 
Wanneer straks in functie van de bouw van het nieuwe rust- en verzorgingstehuis, het oud-gemeentehuis verdwijnt, zal de gemeente zorgen voor een nieuwe, aangepaste locatie voor het consultatiebureau, want deze dienstverlening, gebaseerd op de vrijwillige inzet van velen, is ook anno 2015 zeer belangrijk en zinvol.
Graag dankt het gemeentebestuur de vrijwillige medewerksters die het voorbije jaar of in de nabije toekomst hun engagement afronden : Constance ‘Stanske’ Baeyens, Mariette Verheyen, Hilde Vloemans, Lisette Caers, Lou De Bont, Jacqueline Wittockx, Jo Van Dyck, Denise Van Dooren en Lea Van de Pol. Graag bieden wij u allen een boeket aan als blijk van waardering voor uw jarenlange inzet.
 
 
Beste aanwezigen, ik wil u namens het gemeentebestuur oprecht bedanken voor uw inzet, uw meedenken, uw werkijver en uw vertrouwen tijdens het voorbije jaar.
Wij genieten samen het voorrecht te mogen werken voor de mensen uit het dorp, de mensen rondom ons.
 
Want is het uiteindelijk niet zo, dat de waarde van het leven gemeten wordt aan de waardering die u krijgt van de anderen. En is het niet dit, waarvoor wij ons steeds opnieuw inzetten,… inzetten voor de mensen uit de gemeente.
 
Ik dank u.
 
Walter Luyten
09/01/2015