• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
woensdag 23 september 2020
NIEUWTJES
subsidies 
De erkende cultuurverenigingen worden opgeroepen om een aanvraagformulier voor cultuursubsidies in te dienen.
De aanvraagformulieren zijn bezorgd aan de verenigingen die recht hebben op een subsidie.
 
Cultuurverenigingen die een cultuursubsidie willen ontvangen moeten dit formulier vóór 15 september ingevuld bezorgen bij de gemeentelijke cultuurdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels. 
 

Wees er tijdig bij als vereniging en maak uw huiswerk eerst.

 
De aanvraag moet ondertekend zijn door twee verschillende personen van de vereniging voordat het gemeentebestuur de subsidie uitkeert.
 
Bij het formulier voegt de verenging een activiteitenverslag en alle mogelijke bewijzen (o.a. aankoopfacturen, uitnodigingen, affiches, folders, krantenknipsels, tijdschrift, ledenlijst, abonneelijst…) die aantonen dat de ingevulde gegevens correct zijn.
 
Het is voor verenigingen belangrijk om het dossier direct volledig te bezorgen zodat de subsidies tijdig uitgekeerd kunnen worden.