• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES
allerheiligen 
De gemeente vraagt om chrysanten niet in te graven, maar in een chrysantenpot te zetten op of voor de grafzerk.
Zoals al eerder werd gemeld, is de gemeente de huidige begraafplaatsen aan het omvormen tot aangenamere, groene begraafparken. Zo werden de gangpaden en lege delen ingezaaid met gras.
 
Door het ingraven van chrysanten wordt het ingezaaide gras vernietigd en staan de begraafplaatsen na Allerheiligen vol met putten die opnieuw met grond aangevuld moeten worden, en waar opnieuw gras gezaaid moet worden.
Het is bijgevolg verboden om de chrysanten in te graven. Bij vaststelling van deze inbreuk zullen de chrysanten onmiddellijk verwijderd worden door de gemeentelijke diensten.
 
Conform het Uniform Gemeentelijk Politiereglement kunnen inbreuken bestraft worden.