• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
dinsdag 7 juli 2020
NIEUWTJES

nieuwjaarsreceptie overall shot

Bijna 300 gemeentelijke medewerkers, leerstaf van de scholen en vrijwilligers waren gisteren ingegaan op de uitnodiging om de receptie ter gelegenheid van het nieuwe jaar bij te wonen in de Wouwer.
Ook tekenden bijna alle gemeenteraadsleden present voor deze traditionele inzet van het nieuwe jaar.
 

Meer aanwezigen dan ingeschreven.

Er leken zelfs meer aanwezigen dan verwacht, er moesten nog stoelen worden aangesleept om iedereen te kunnen laten zitten. Gelukkig stond er nog een reservevoorraad aan stoelen klaar voor hen die nog geen zitplaatsje konden bemachtigen.
RAW 1753 

Nieuwjaarstoespraak Burgemeester Luyten.

 

Aanpak asielcrisis door onze gemeente

Hoewel 2016 nationaal en internationaal niet echt bij de toptien van vrolijkste jaren zal worden geklasseerd heeft Ravels zich toch goed staande gehouden in alle ellende die België en bij uitbreiding de rest van de wereld allemaal is overkomen.  Waar sommige Vlaamse gemeenten zichzelf barricadeerden in hun eigen gemeentelijke grenzen stelde Ravels een groots gebaar door de vluchtelingen te accepteren op ons grondgebied. 
Zo beklemtoonde de burgemeester de serene aanpak van de tweede asielcrisis die ook dit keer weer niet aan onze deuren voorbijging. De enigszins afstandelijke houding die Ravels en haar bewoners daarin hebben ingenomen was naar zijn mening de enige juiste houding. 
Vooral de mensen uit de buurt van het centrum dankte hij voor hun sereniteit en humane houding in deze kwestie. 
 

Vooral met vertrouwen naar de toekomst kijken

Dit jaar werden heel wat projecten verwezenlijkt binnen de gemeente Ravels, eindelijk werden de fietspaden ingehuldigd die al zolang aansleepten, de aankoop van de militaire hallen werd gefinaliseerd, maar er werden ook  voor de toekomst werden beslissingen genomen die de komende jaren zichtbaar zullen worden in onze gemeente.
 

Renovatie school Poppel.

In augustus startte ondernemer F. Willems met de grondige renovatie van de oude schoolgebouwen te Poppel. Een nieuwbouw werd lange tijd overwogen maar de beste optie leek na lang beraad met alle partijen toch deze renovatie die de meeste stemmen achter zich kreeg. Zo zal in Poppel authenticiteit worden gekoppeld aan een moderne invulling in een vertrouwd kader. Tegen het begin van schooljaar 2017/2018 zullen de werken zijn afgerond.
 

brouwerij keukenUitbreiding zaal “De Brouwerij”

Volgende week reeds starten de werken aan de gemeentezaal de Brouwerij in Weelde. De voorbereidingswerken zijn al bezig. Er komt een glazen verbinding tussen de kerk St.-Jan en de brouwerij, met hierin een ontmoetingsruimte en keuken. Op deze manier zet de gemeente een eerste beslissende stap in het polyvalent dubbelgebruik van de kerk van St.-Jan.
De bouw van de keuken zal de gebruiksmogelijkheden van de zaal drastisch vergroten.
Bij het beëindigen van de werken, zal een herlokalisatie van verenigingen kunnen gebeuren, en zullen de oude schoolgebouwen in de Hegge gesloopt, verkaveld en verkocht kunnen worden.
 

eykantpad1eykantpad2Eykantpad 4

Ook vlakbij de zaal van de Brouwerij worden dit jaar grote werken uitgevoerd aan de oude schoolgebouwen aan het Eykantpad te Weelde. Ook hier zal een stuk renovatie, gecombineerd met moderne nieuwbouw zorgen dat we als gemeente klaar zijn de toekomstige kinderopvang en jeugdwerking. Een polyvalent gebouw zal onderdak bieden aan de KSA jeugdvereniging, maar daarnaast is er ook een uitbreiding van ’t Warreltje, de buitenschoolse kinderopvang.
Als laatste in het rijtje zal Kind en Preventie er hun lokalen krijgen met nieuwe aangepaste ruimtes.
Planning van de werken: einde maart, de werken zullen een klein jaar in beslag nemen.
 

school RavelsAanpak kleuter en lagere school Ravels

Bij aanvang van schooljaar 2017/2018 zullen de kinderen van de Kleien Wereld in Ravels hun intrek nemen de tijdelijke containerschool aan de voetbalvelden van KFC Flandria. 
In september gaan namelijk de werken van start die het centrum van Ravels een heel ander uitzicht zullen geven. 
De nieuwe school met een prijskaartje van negen en een half miljoen euro zal de skyline van het centrum van Ravels danig gaan moderniseren. Met een subsidie van de overheid van bijna 6 miljoen is dit prestigieuze project zeker haalbaar voor onze gemeente. Na de goedkeuring, aanbesteding en uitvoer van de werken zal de Ravelse jeugd in 2019 over een gloednieuw schoolgebouw kunnen beschikken naar hedendaagse pedagogische normen.
 

cado1cado2CADO locatie in Ravels

Ook op het gebied van de Collectieve Autonome Opvang ( CADO) zijn er dit jaar enkele opvallende initiatieven die op de tijdlijn staan. 
In Weeldestraat 5 zal er een CADO centrum worden gebouwd door het OCMW. Met dit initiatief biedt het OCMW dagopvang aan zorgbehoevende ouderen, in een gezellige, huiselijke omgeving met de nodige professionele begeleiding en ondersteuning.
De benedenverdieping is volledig bestemd voor het CADO. Op de bovenverdieping zijn 2 appartementen voorzien.  
Aannemer Jan Moonen hoopt eind 2017 het gebouw te kunnen opleveren.  
 

Fietspaden Ravels

Ook het fietspadennetwerk is een langlopend project in Ravels. In 2016 mocht de gemeente twee fietspaden (Ravels-Eel-Arendonk en Steenweg Baarle) feestelijk openen. In 2017 wordt een nieuw vrijliggend fietspad aangelegd in Weelde-Statie. Samen met het fietspad zullen tegelijkertijd alle nutsleidingen ondergronds gebracht worden. Bijkomstig zal er ook nieuwe ledverlichting geplaats worden die helpt om de ecologische voetafdruk van de gemeente verminderen.
De kostprijs van dit project bedraagt 780 000 euro, waarvan 80 % gesubsidieerd door het Vlaams Gewest.
 

Herinrichting Weteringstraat

Nieuwe voetpaden aan de onpare zijde van de straat. Aan de pare zijde worden parkeerstroken met plantvlakken aangelegd.
Tevens wordt het kruispunt Deken Adamsstraat en Weteringstraat verhoogd en beveiligd. Deze inrichtingswerken zal meer groen brengen in het straatbeeld. De kostprijs bedraagt 175 000 euro.
 
nieuwjaarsreceptie Jeaninne 

Bloemetjes voor gepensioneerden, ex brandweerlui en …. Engelbewaarder Niels Ooms.

Naar gewoonte werden ook de mensen die in 2016 op pensioen gingen in de bloemetjes gezet. U kan de volledige speech en huldiging bekijken in de videoreportage die RAWEPO voor u maakte.
RAW 1752RAW 1757RAW 1758Als extraatje werd ook nog de Ravelse engelbewaarder Niels Ooms in de bloemen gezet. Niels woont tegenwoordig wel in Arendonk, maar zijn echte roots liggen nog steeds in Ravels. Niels is er fervent wielrenner en toen hij vorige maand met zijn fiets lange het jaagpad langs de vaart naar Arendonk fietste was hij getuige van een ongeval met een bejaarde fietser die pardoes in het ijskoude water van de vaart terechtkwam.  Zonder de hulp van Niels zou de 84 jarige man uit Ravels het nooit gered hebben. Daarom werd Niels voor deze levensreddende actie terecht in de schijnwerper gezet.
 
nieuwjaarsreceptie Brandweer
 

Videoreportage Nieuwjaarsreceptie gemeente Ravels

 

 

{halloween}