• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
zaterdag 30 mei 2020

aro1

Vrijdagmorgen verzamelden een aantal beleidsmakers samen met mensen van de provincie Antwerpen in Arendonk voor de voorstelling van het ARO Project (Arendonk | Ravels | Oud-Turnhout).

In Ravels hadden we het genoegen al mogen smaken ter gelegenheid van het Midzomerfeest waar al een tipje van de sluier werd opgelicht, maar dit keer waren naar de R van Ravels in het project ook de andere partijen Arendonk en Oud Turnhout van de partij.

 

Boottocht langs de oevers van de Noorderkempen.

Vanuit Arendonk ging het met het bekende passagiersschip “de Zander” via brug 6 naar de brug van Ravels. Ondertussen waren de ongeveer 80 aanwezigen druk bezig met  hun  lobbywerk voor de eigen gemeente want het ARO project staat nog in de steigers en kan vele kanten uit.

aro2

ARO

ARO komt voort uit de mobiliteitsstudie voor de Noorderkempen. Daar was één van de ruimtelijke doelstellingen het versterken van de open ruimte en het faciliteren van een goed functionerende land- en tuinbouw.

Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte kamer binnen de Noorderkempen. Het gebied is herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (noord en oost), de gewestweg Turnhout-Baarle (west) en de autosnelweg (zuid). Dit vormt ARO tot een proeftuin voor een studie, of eerder een overlegproces, dat zoekt naar mogelijkheden voor verdere economische, toeristisch-recreatieve en maatschappelijke versterking van deze open ruimte.

 

ARO werkt op 3 parallelle sporen:

 • Beleefbare landschappen: hoe bestaande publieke groendomeinen maatschappelijk, recreatief - toeristisch en economisch beter ontsluiten en valoriseren. Een structuurschets is het resultaat.
 • Leefbare landbouw: hoe een verbreding van landbouw, met oog op versterking van het economisch en maatschappelijk draagvlak voor de landbouw in de streek en de 400 beroepsbedrijven in het bijzonder, organiseren. In overleg met landbouwers werden mogelijke initiatieven op vlak van recreatie, verbrede voedselvoorziening, .. ontwikkeld maar werden bovenal de hinderpalen om tot realisatie te komen benoemd.
 • Levende landgoederen: niet minder dan 10 uitgestrekte landgoederen maken ARO uniek maar blijven relatief onbekend. Met landgoedeigenaars werd verkend hoe nieuwe verdienmodellen voor hun landgoederen en een grotere maatschappelijke beleving van landgoederen hand in hand kunnen gaan.

Om dit te realiseren is lokaal ondernemerschap bij landbouwers, horeca, natuurbeheerders, private eigenaars …vereist. Daarom delen we onze inzichten en ideeën met alle actoren: Ondernemers in de open ruimte én overheden. Om te inspireren, om de haalbaarheid te toetsen, om ze aan te vullen, om doeners te zoeken, om ondernemers te motiveren, om hinderpalen voor lokaal ondernemerschap in de open ruimte te kunnen slopen, . …  

 

aro3

Lunch Hertog Jan

Een fikse wandeling bracht de genodigden langs de kanaaldijk terug tot de taverne Burcht Hertog Jan. Daar stond het aperitief al klaar hoewel voor sommigen een glaasje water door de warmte na de wandeling eerder was aangewezen vooraleer in de cava te vliegen.

Deputée Inga Verhaert, verantwoordelijke was speciaal uit Antwerpen gekomen voor de officiële ondertekening engagementsverklaring van ARO.

Dat dit project belangrijk wordt geacht was duidelijk door de aanwezigheid van de drie burgemeester en andere leden uit hun besturen. Ook Burgemeester Luyten deed zijn duit in het zakje door te benadrukken dat iedereen aanwezig al overtuigd is van het nut van ARO.

“Men moet beseffen dat open ruimte niet per definitie verloren ruimte is. Het initiatief is vooral te danken aan de provincie die het studiebureau mee financiert en met de resultaten naar de gemeentes zijn gestapt om te zien of en geen vruchtbaar samenwerkingsverband kon worden opgezet.”

De eerste krijtlijnen van het ARO project zijn getrokken, het is de vraag natuurlijk hoeveel daadkracht er in de mensen achter het project zit om daadwerkelijk iets te maken van een veelbelovende engagementsverklaring.

 

aro4

filmpje kijken  Filmreportage Ondertekening ARO © Rawepo