• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
donderdag 16 juli 2020
NIEUWTJES

ravelsIn juni  2017 stelde het college voor aan de gemeenteraad om in te gaan op het aanbod van IOK om een leegstandinventarisatie te laten uitvoeren door IOK.

Het was de bedoeling om alle verwaarlozing van gebouwen in onze gemeente in kaart te brengen. De lijst is nu klaar en in te kijken op het gemeentehuis.

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt nu bekend dat de inventarisatie ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing in onze gemeente over het jaar 2018 ter inzage ligt op het gemeentehuis.

Iedereen kan inzage nemen van deze lijst tijdens kantooruren tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Iedere derde kan binnen de 30 dagen na bekendmaking van de inventaris van de geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.