• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zondag 5 juli 2020
NIEUWTJES

benego vegadering
Al maandenlang halen bepaalde raadsleden van de Ravelse oppositie, met Langenhuizen op kop, uit naar de meerderheid over Benego, een overleg orgaan tussen Belgische en Nederlandse gemeenten langs de grens. 

Hoewel de samenwerking de laatste jaren weinig of geen resultaat had, wilde de meerderheid toch nog een overleg met de nieuw aangestelde programmamanager......

Oppositie stuurt haar kat.

Vanavond was de geplande toelichtingsvergadering voor alle gemeenteraadsleden...... N-VA kwam niet opdagen voor de vergadering....teken aan de wand?

 

Al jaren hamert de oppositie over het feit dat de bijdrage aan BENEGO, het orgaan dat het Belgisch Nederlands Grensoverleg onder zijn hoede heeft niet werkt.

Op de laatste GR van 2 juli werd er nogmaals een evaluatie bespreking gehouden die ook al niet veel aarde aan de dijk bracht en daarom achtte raadslid Langenhuizen de tijd rijp om er nu eens voor eens en voor altijd komaf mee te maken. Hij stelde voor om het lidmaatschap op te zeggen in afwachting van een nieuwe programmering  van de nieuwe programmamanager Wouters van Benego. Het had lang genoeg geduurd en de Benego heren vinden het beneden hun waardigheid om raadsleden van de gemeenten die lid zijn een antwoord te geven op herhaalde (7) vragen. 

Schepen Jef Van de Pol gaf Raadslid Langenhuizen gedeeltelijk  gelijk door te stellen dat de communicatie van Benego beter kon maar wilde in afwachting van de komende  meeting op 9 (?) oktober aanstaande niet zover gaan en wilde de uiteenzetting afwachten van de Benego programmamanager. Deze is bezig met een rondgang langs de gemeenten om de aanpak van Benego toe te lichten. Hij kreeg hierin navolging van de burgemeester die het wat ver vond gaan om de programmamanager te laten opdraven om hem daar eens flink de les te lezen voordat hij zijn basisprogramma voor 2019 kan voorstellen.

Volgens Langenhuizen was dit al de vijfde keer dat dit voor de raad kwam en ook hadden andere gemeenteraadsleden al aangegeven dat we zelf aan zet zijn en aan de programmamanager moeten aangeven wat onze gemeenteraad wil in dit Benego dossier. De huidige aanpak van het programma leidt volgens Langenhuizen te gemakkelijk tot “cherry-picking” door de programmamanager, een korte opleving van BeNeGo, het uitgeven van meer dan 100.000 euro en het waarschijnlijk alsnog ter ziele gaan van BeNeGo in 2020.

Hij stelde daarom voor om met enkele raadsleden een voorstel voor de opzet en inrichting van BeNeGo te formuleren en aan de raad ter goedkeuring voor te leggen en die vervolgens aan het bestuur van BeNeGo aan te bieden.

Bij stemming werd dit voorstel verworpen, de raad wordt verzocht in talrijke getale aanwezig te zijn op de toelichtingsvergadering van 9 (?) oktober om daarna eventueel een voorstel te formuleren.