• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

RL 08832 

Waar begin januari 2018 de grote podiumzaal van GC de Wouwer nog te klein was voor de grote toeloop van genodigden voor de grote Nieuwjaarsreceptie van de gemeente was het dit jaar wat rustiger.

Vanaf dit jaar is er bewust gekozen voor een andere aanpak, de Nieuwjaarsreceptie was uit zijn voegen gegroeid en er is voor gekozen om vanaf dit jaar een aantal groepen niet meer uit te nodigen voor deze receptie, zij zullen op een ander moment betrokken worden in een ander soort viering als dank voor hun prestaties.

Toespraak burgemeester

De traditie om de Nieuwjaarsreceptie op deze manier te houden is begonnen na de fusie in 1977 en was dus aan haar 41 editie toe. 
Vanaf half acht begon de zaal vol te lopen want iedereen wilde zoveel mogelijk collega’s maar ook het gemeentebestuur de hand schudden en gelukwensen overmaken voor het nieuwe jaar voor de vieringen begonnen. 

RL 08772

De toespraak van onze oude/nieuwe burgemeester, Walter Luyten was als vanouds gekruid met wat humor en veel statistieken, zo kunnen vele toehoorders zich een beter oordeel vormen over enkele belangrijke cijfers in de gemeente. 
We geven jullie graag een stukje mee van zijn toespraak en de cijfers….

Met vertrouwen kijken wij uit naar 2019. De aanvang van een nieuwe legislatuur.
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, zal aanstaande maandag 7 januari de nieuwe gemeenteraad en het sociaal comité geïnstalleerd worden.
Ik wil de toekomstige gemeenteraadsleden feliciteren met hun engagement. Een sterke gemeente heeft sterke gemeenteraadsleden nodig. De gekozen gemeenteraadsleden zijn het hart van onze democratie. Zij zijn de stem van het volk. 
De jaarwisseling is een moment van cijfers en statistieken . Wat leert ons dit over de gemeente.

Op 31 december telde de gemeente: 14 989 inwoners. 7 557 mannen en 7 432 vrouwen. Dit wil zeggen dat de gemeente groeide met 117 inwoners.
Deelgemeente Ravels kende de grootste toename : 62 , Poppel 47 en Weelde 8.
De verhouding Belgen , Nederlanders en andere nationaliteiten bleef het voorbije jaar ongewijzigd : 68 % Belgen, 28 % Nederlanders en 4 % vreemdelingen.
Er waren in 2018 : 157 geboorten (76 jongens en 81 meisjes) en 113 dorpsgenoten overleden.
In 2018 waren er 50 huwelijken en 15 koppels zagen het samen niet langer zitten.

RL 08806

Een nieuw jaar is een moment bij uitstek om dank te zeggen , dank voor uw inzet, uw meedenken, dank voor de jarenlange trouwe samenwerking.

In maart startte Chris Bax als een nieuwe gemeentesecretaris – wat men nu noemt : algemeen directeur –  nadat Jef Van Gils op pensioen ging.
Ook Viviane Van Accom, Magd Schrauwen en Kees Klavers gingen op pensioen. Kees liet zich verontschuldigen. Hij woont sinds zijn pensionering op het zonnige Bonaire.

Viviane Van Accom ging in februari, na bijna 40 jaar dienst, op pensioen. Viviane, u startte op de gemeente in november 1978 als klerk. Later werd u opsteller, bureelhoofd en diensthoofd algemene administratie.
U kent het reilen en zeilen van een gemeentelijke administratie beter dan wie ook.
Voor deze jarenlange dienstbaarheid willen wij u namens het ganse gemeentebestuur van harte bedanken en bieden wij u heel graag een boeket bloemen aan. Kom maar naar voor.

Magda Schrauwen: Magd, u kwam in dienst bij de gemeente op 20 september 1994 en bleef er actief tot uw pensionering op 1 maart 2018.
U werkte als schoonmaakster en beter dan wie ook wist u wat er leefde op de werkvloer. U stond dicht bij de mensen en de medewerkers.
Magd voor uw inzet voor onze gemeente zeggen wij : hartelijk dank en ook voor u hebben wij bloemen.

RL 08814

Elk einde is de aankondiging van een nieuw begin.

De voorbije beleidsperiode is afgerond, de nieuwe gemeenteraad zal geïnstalleerd worden … een nieuwe legislatuur gaat van start… echter niet zonder een woord van dank en waardering voor hen die de voorbije jaren mede het beleid in onze gemeente vorm gaven.
Zeven gemeenteraadsleden stoppen met de actieve politiek. Voor de meesten was het een persoonlijke, bewuste keuze om na een lange bestuursperiode zich niet meer kandidaat te stellen, om alzo wat meer tijd en ruimte te maken voor zichzelf, het bedrijf of het gezin.
Ieder van u heeft op zijn/haar manier gestalte gegeven aan zijn politiek mandaat. Wij willen heel graag onze waardering uitspreken voor de gemeente- en ocmw-raadsleden waar wij de voorbije jaren op een constructieve manier mee mochten samenwerken.

Lou Haagen, Lou heeft een uitzonderlijke staat van verdienste, met een politieke carrière van 36 jaar : 30 jaar gemeenteraadslid 6 jaar OCMW-raadslid. 
Peter Van Raak en Luc Walschots waren gemeenteraadslid sinds 1995 en bleven dit onafgebroken de voorbije 24 jaar.
Mieke Heyns was 12 jaar gemeenteraadslid en Frans De Schutter, Mario Langenhuizen en Els Hermans waren 6 jaar gemeenteraadslid. Els was voordien al wel 12 jaar OCMW-raadslid geweest.
In het OCMW beëindigen Aline Bruurs, Annie Lenaerts, Annemie Dries, Marc Van Dun en Leo Van Nooten hun mandaat.

Na de vieringen van de uittredende raads- en OCMW leden werd de verplichte staatsieportret genomen voor komende generaties en werd iedereen genodigd aan het kaasbuffet dat door Hargo Catering was verzorgd waarna nog enkele uurtjes gezellig werden doorgebracht onder elkaar.

RL 08836

RL 08852

1rawepo cameraFotoreportage Nieuwjaarsreceptie 2019 |  © RAWEPO - © RL

De fotoreportage van de receptie is weerom van Roger Lemmens

RL 08892

1 filmcameraVideoreportage Nieuwjaarsreceptie 2019 |  © RAWEPO