• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
maandag 17 mei 2021

RUP Ravels2

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt bekend dat de gemeenteraad op 10 december 2018 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Dorpscentrum Ravels” voorlopig vaststelde.
Over dit ontwerp wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

RUP Dorpscentrum Ravels

Het plangebied is gelegen te 2380 Ravels, ter streke Kerkstraat, Molenzicht, Gilseinde, Weteringstraat, Grote Baan, Kloosterstraat, Meiboomlaan, Oosteinde, Sint-Servaasstraat, Deken Adamstraat.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 11 februari 2019 tot en met 11 april 2019.
- alle werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur
- dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur
- woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels (of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis).

Ravels, 15 januari 2019
Namens het college van burgemeester en schepenen

© RAWEPO

© RAWEPO