• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

vacatures ravels

Administratief medewerker (C1-C3)

Deskundige omgevingsvergunningen (B1-B3)

Coördinator dienst kinderopvang (B1-B3 halftijds)

Beleidsmedewerker vrijetijdsdiensten (B1-B3)

Administratief medewerker (C1-C3)

Voor onze technische dienst zijn we op zoek naar een administratief medewerker. Je ondersteunt de werkzaamheden van het hoofd technische dienst en de coördinator administratie technische dienst (opvolging wetgeving, voorbereiding colleges …). Je werkt onder andere mee aan het voorbereiden van beslissingen voor de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen, je klasseert dossiers, behandelt de briefwisseling en verstrekt informatie aan het publiek en aan private bedrijven: telefonisch, schriftelijk of aan het loket.

Deskundige omgevingsvergunningen (B1-B3)

Als deskundige omgevingsvergunningen sta je mee in voor de ruimtelijke ordening en het (leef)milieu op het grondgebied van de gemeente Ravels. Samen met je collega’s streef je naar ruimtelijke kwaliteit. Je behandelt in  hoofdzaak omgevingsvergunningsaanvragen en andere vergunningsaanvragen met betrekking tot ruimtelijke ordening en leefmilieu. Tevens sta je in voor de administratieve en informatieve dienstverlening aan burgers en andere stakeholders inzake de wetgeving rond ruimtelijke ordening, milieu en omgevingsvergunningen.

Coördinator dienst kinderopvang (B1-B3 halftijds)

Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, adviseren, coördineren en uitvoeren van het gemeentelijk kinderopvangbeleid en het leiden van de dienst kinderopvang zodat inwoners kunnen genieten van kwaliteitsvolle kinderopvang. Het is de bedoeling dat je een comfortabel, aangenaam en leerrijk verblijf voor de kinderen creërt door te zorgen voor optimale en deskundige hulp, verzorging en opvang.

Beleidsmedewerker vrijetijdsdiensten (B1-B3)

Als deskundige vrije tijd sta je in voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het toeristische beleid van de gemeente. I.s.m. andere diensten en lokale partners sta je in voor de professionalisering, ontwikkeling, promotie en ondersteuning van het toeristische aanbod. Daarnaast ondersteun je de sportfunctionaris bij het organiseren en promoten van sportactiviteiten teneinde de sportbeoefening bij de burgers te stimuleren. Ook de organisatie van andere activiteiten i.s.m. de andere vrijetijdsdiensten behoort tot het takenpakket.

Wat bieden wij jou?

 • voor de functie van administratief medewerker een voltijdse aanstelling, bestaande uit een halftijdse aanstelling van onbepaalde duur en een halftijdse aanstelling van bepaalde duur (10 maanden), met kans op verlenging.
 • voor de functie van deskundige omgevingsvergunningen, beleidsmedewerker vrijetijdsdiensten en coördinator dienst kinderopvang een contract van onbepaalde duur en een brutostartsalaris van 2.486,38 euro per maand (niveau B1-B3), 1.243,19 euro (niveau B1-B3 halftijds) of 1.978,57 euro per maand (niveau C1-C3).
 • aangevuld met maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler en een fietsvergoeding of een abonnement voor het openbaar vervoer.

Interesse?

Stuur uiterlijk op zondag 2 juni 2019 je kandidatuur (met cv en kopie diploma) bij voorkeur naar of naar 
Gemeente Ravels, t.a.v. college van burgemeester en schepenen -  Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

De uitgebreide functiebeschrijving en aanwervingsvoorwaarden kan je terugvinden op www.ravels.be onder de knop “vacatures” > “gemeentebestuur”.

Voor meer info over de functie-inhoud kan je terecht bij de personeelsdienst op het nummer 014 65 48 37.