• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

Grot Sint Jan voorkant

De voorbije maanden hebben studenten van de Thomas More Hogeschool hard gewerkt aan de renovatie van de Lourdesgrot aan de kerk van Sint-Jan in Weelde.

Na de bouw van de foyer tussen gemeentezaal de Brouwerij en de kerk St. Jan Baptist stond deze er maar een beetje verpieterd bij en dat was niet naar de zin van velen die de grot decennia geleden hadden opgericht. De  meesten zijn overleden maar ze zouden zich omdraaien in hun graf wanneer ze de teloorgang van hun Lourdesgrot zouden kunnen zien.

grot initialenOprichting Lourdesgrot ten tijde van pastoor Thielemans.

De oprichting van de grot gebeurde in 1988 volgend de site van www.onroerenderfgoed.be, jammer dat er moeilijk blijkt om dat te verifiëren want dat lijkt ons enkele jaren te laat. Volgens onze bron (Karel van Rie van Sjolle) zou het eerder in '84 - '85 of 1986 geweest zijn, net nadat pa Van Eyndhoven op brugpensioen was gegaan.

Het was in ieder geval een initiatief van een groep mensen van de parochie waaronder aannemer Karel Van Eyndhoven (Charel Van Sjolle) , Julia & Karel (“de Koster”) Jansens en zijn broer Robert (Karel en Robert van Janus van Jowe. Verder waren vermoedelijk ook Henri Van Eyndhoven (Rie van Sjolle)  en Jan Vosters, in die tijd de buurman van Robert Jansens die ook aan de bouw werkte. Eerst dachten we verkeerdelijk dat JV stond voor Jos Verhaeren, de voormalige schooldirecteur, die ook fungeerde als schatbewaarder/kassier van de kerkfabriek in die periode nauw betrokken bij de bouw van de grot. Overlevering van vader op zoon leert ons ondertussen dat JV waarschijnlijk toch staat voor Jan Vosters, temeer omdat we het durven betwijfelen dat Jos Verhaeren ooit een kassei in de hand gehad heeft, hij was meer de man van de planning, zeg maar de projectleider. Sjarel van Eyndhoven zal dan de aannemer/ploegbaas geweest zijn en de rest moest metselen en aandragen. De initialen van de bouwers werden in de achterkant van de grot vereeuwigd.
(Deze informatie is mogelijk nog steeds niet geheel correct, we horen het graag als u nog meer informatie heeft over de bouw van de grot via onze mailbox of onze facebookpagina.. De juiste datum en jaar van de opening zijn ons ook niet bekend.)

Plannen ingemetseld?

Het verhaal gaat dat de vrouw van de koster, Julia, de eerste tekeningen maakte van de grot die dan later zijn ingemetseld. We hebben echter nooit bewijs gevonden dat dit strookt met de waarheid, we geven het echter graag mee als anecdote.

In het begin stond de grot achteraan in de ruime tuin van de pastoor met de hoge bomen. Men kon ze enkel bereiken via een smalle doorgang langs de rechterkant van de kerk of via de tuin van de pastoor zelf. Nu staat de grot centraal op het grasveld als je de foyer via de achterdeur verlaat.

grot oudgrot beeld 1980grot bernadette

grot na foyer

Onder impuls van toenmalig pastoor Thielemans, vorig jaar overleden, die afkomstig was van Vorselaar werd de grot opgericht. De grot is gemaakt van kasseien. Er was een offerblok en er voorzieningen om kaarsjes te branden. Voor de grot stonden vroeger wel zeven banken zonder rugleuning, zogenaamde knielbanken (soms ook kinderbanken genoemd).    

grot achterkant

Door de positie van de grot die nu dikwijls via de achterkant wordt benaderd is geopteerd om de achterkant aan te passen met een reliëfmuur die beter oogt dan de ruwe afwerking van weleer. Daar zijn een aantal eenvoudige banken geplaatst. De voorkant is zoveel mogelijk intact gebleven om de authenticiteit te bewaren van de oude Lourdesgrot. 

Het slanke klassiek Mariabeeld van Lourdes is vervangen door een nieuwer exemplaar. Het vorige werd vorig jaar vernield aangetroffen en was jammer genoeg onherstelbaar beschadigd.

Het gemeentebestuur van Ravels nodigt u graag uit op de herinwijding van deze grot op woensdag 26 juni 2019 om 19.00 uur.
Na de toespraak van burgemeester Walter Luyten zal E.H. Bert Pluym de grot opnieuw inzegenen.