• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

RUP Weelde Depot

Het college van burgemeester en schepenen van Ravels organiseert een publieke raadpleging omtrent het RUP Weelde Depot.

De startnota en procesnota liggen ter inzage van 4 oktober tot 3 december bij de dienst Ruimte (bouwdienst).

Je bent ook welkom op de infosessie van 8 oktober 2019 om 17.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.