• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zondag 28 februari 2021

RUP Weelde Depot

Het college van burgemeester en schepenen van Ravels organiseert een publieke raadpleging omtrent het RUP Weelde Depot.

De startnota en procesnota liggen ter inzage van 4 oktober tot 3 december bij de dienst Ruimte (bouwdienst).

Je bent ook welkom op de infosessie van 8 oktober 2019 om 17.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.