• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

oud gemeentehuis Ravels

Het oud-gemeentehuis van Ravels wordt binnenkort afgebroken en zal zo plaatsmaken voor een nieuwe vleugel van woonzorgcentrum Home Onze Lieve Vrouw van de Kempen.

Het wordt een ‘rusthuis van de toekomst’ met zestig moderne kamers.

WZC Home Onze Lieve Vrouw van de Kempen heeft een lange wachtlijst. Het rusthuis beschikt vandaag over 88 kamers. Deze zijn op elk moment van het jaar bezet. Zodra er een kamer leeg komt, staat er al meteen een nieuwe kandidaat klaar om de vrije plaats in te nemen.

De vergrijzing in Vlaanderen gaat sneller dan verwacht. Heel wat ouderenvoorzieningen kunnen, ondanks een toename, die versnelling niet volgen. Daarom willen de Gasthuiszusters van Turnhout, die het woonzorgcentrum in Ravels runnen, nu dringend een forse uitbreiding doorvoeren. Alleen hebben ze daar op hun eigen perceel geen ruimte meer voor. Hiervoor klopten ze aan bij het gemeentebestuur. Een erfpachtovereenkomst voor een periode van 66 jaar werd afsloten voor wat betreft de gronden van het vroegere gemeentehuis en de aangrenzende verenigingslokalen.

© RAWEPO

Zorgsite

De nieuwe zorgsite zal een compleet zorgaanbod bieden voor senioren. Een site waar elke burger van Ravels terecht kan onafgezien de zorgbehoefte. Vandaar ook dat er verschillende zorgvormen aangeboden zullen worden: assistentiewoningen, kortverblijf, oriënterend kortverblijf, thuiszorg, woonzorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis, thuiszorgdienst, buurtrestaurant, ....

Omdat deze site in het centrum van Ravels ligt, werd er met de opmaak van de plannen gestreefd naar een maximale interactie met de omgeving. Hierdoor zal zowel het oud gemeentehuis van Ravels als de oude gemeentezaal moeten wijken uit het straatbeeld.

Het nieuwe gebouw bevat grote raampartijen. Hierdoor haal je het buitenleven naar binnen. Er werd ingezet op een maximale beleving, zowel in als rond het gebouw. Geen ‘dooie’ gangen, maar een uitgedachte structuur met fijne zichtpunten. Door de integratie van een gemeentezaal en lokalen waar activiteiten georganiseerd worden, moet dit een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Verder is er een dorpsstraat, buurtrestaurant, cafetaria en een winkeltje. Rondom de gebouwen wordt een mooie groene omgeving aangelegd.

© RAWEPO

Fasering werken

Na de afbraakwerkzaamheden van het oud gemeentehuis en de gemeentezaal die in november zullen aanvangen, zal de bouw van het nieuwe rusthuis in twee fases uitgevoerd worden.

Eerst wordt een nieuwbouw van 60 kamers opgetrokken. In een volgende fase zal worden gestart met de verbouwing van het bestaande woonzorgcentrum. De realisatie van de uitbreiding zal ongeveer 3 jaar in beslag moeten nemen. Midden 2023 zal deze site dus open moeten gaan en dienst doen als nieuwe parel in de gezondheids- en ouderenzorg in Ravels. Met de rusthuisdirectie werd overeengekomen dat de inwoners van Ravels voorrang krijgen bij de toewijzing van de kamers.