• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
woensdag 28 juli 2021

stadsmonitor

De inwoners van Ravels zijn erg tevreden en gelukkige inwoners.

Dat blijkt uit de Gemeentemonitor. Dat is een driejaarlijkse bevraging en een onafhankelijk meet- en leerinstrument voor zowel burgers als besturen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

In elke Vlaamse gemeente werd een representatief staal van de inwoners van 17 tot en met 85 jaar bevraagd, zodat voor elke gemeente statistisch betrouwbare uitspraken mogelijk zijn.

“Voor ons als lokaal bestuur bevat deze gemeentemonitor een schat aan informatie. Niet enkel om te weten wat we goed of minder goed doen, maar vooral om ermee aan de slag te gaan” zegt burgemeester Walter Luyten.

“Het is fijn om te zien dat onze inwoners aangeven dat het in onze gemeente goed is om te wonen, te spelen, te sporten, ouder te worden … “, vervolgt burgemeester Walter Luyten. “We scoren boven het Vlaams gemiddelde vwb activiteiten voor jongeren en ouderen. Op vlak van vertrouwen in het lokaal bestuur en onze digitale voorzieningen halen we goede cijfers die boven het Vlaamse gemiddelde liggen.”

Communicatie

De tevredenheid van onze inwoners over de gevoerde communicatie ligt iets hoger dan het Vlaams gemiddelde. Ook voelt 48% van onze inwoners zich voldoende geconsulteerd ten opzichte van 37% op Vlaams niveau.

Wat gaat er goed?

Woon je graag in de gemeente? Het is maar één van de vele vragen uit de vragenlijst van de driejaarlijkse Gemeentemonitor. Op deze vraag antwoordde 92% van de bevraagde inwoners volmondig ‘ja’. “De algemene tevredenheid over onze gemeente ligt een stukje hoger dan het gemiddelde in Vlaanderen en dat maakt ons natuurlijk gelukkig”, zegt burgemeester Walter Luyten. In de bevraging gaf 84 % aan zich tevreden te voelen in hun buurt.

Armoede

Het gemiddeld netto inkomen per inwoner in onze gemeente ligt net onder het Vlaamse gemiddelde. Het verhoogd armoederisico in onze gemeente ligt dan weer wel iets lager dan in de rest van het Vlaams Gewest (1,66% in vergelijking met 2,9%).

Onderwijs

In onze gemeente is 86% van de respondenten tevreden over de onderwijsvoorzieningen. Er is voldoende aanbod aan kleuter- en lager onderwijs in de gemeente.

Onze Ravelse studenten zijn ook volhouders want het aantal studenten dat vroegtijdig het middelbaar onderwijs verlaat, ligt een stuk lager dan het Vlaams gemiddelde. Ze gaan nadien wel sneller in het arbeidscircuit want het aandeel studenten dat naar het hoger onderwijs gaat, ligt lager dan het Vlaams gemiddelde.

Mobiliteit

“Ook qua mobiliteit doen we het goed!” beaamt Patrick Van den Borne, schepen van mobiliteit “62% geeft aan dat hij veilig kan fietsen in onze gemeente en dat is ruim boven het Vlaams gemiddelde (43%). Het is leuk om te zien dat de investeringen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen. Ook voor wat betreft fietsinfrastructuur zoals fietsstallingen scoren we hoger dan gemiddeld”.

Klimaat

“Onze inwoners bewust houden van de klimaatproblematiek, blijft een aandachtspuntje” zegt Eric van Gestel, schepen van milieu “de CO2 uitstoot is een pak hoger in vergelijking met het Vlaams gemiddelde. Per huishouden stoten we meer CO2 uit door verwarming in vergelijking met het Vlaams gewest (5,3 ton ten opzichte van 3,7 ton). We produceren per inwoner wel veel minder afval dan gemiddeld (90,9 kg ten opzichte van 143.5 kg).”

Op vlak van groen in woonwijken en in de gemeente in het algemeen scoren we aanzienlijk hoger dan het Vlaamse gemiddelde. We schommelen bij alle onderdelen rond de 40% terwijl de rest van Vlaanderen het met 20% moet stellen.

Met een score van 90 % zijn onze inwoners zeer tevreden over de natuur en groenvoorzieningen tov 78% (Vlaams gemiddelde).

Toerisme

Onze toeristische capaciteit ligt vele malen hoger dan gemiddeld, wat uiteraard niet verwonderlijk is gezien het groeiend aantal B&B’s in onze gemeente.

Veiligheid

83% van onze inwoners geeft aan dat ze zich erg veilig voelen in hun buurt en gemeente. Dit ligt hoger dan het Vlaams gemiddelde (80%).

De criminaliteitsgraad ligt lager dan het Vlaams gemiddelde waarvan drugsfeiten het grootste aandeel maken. Dit cijfer ligt dan weer hoger dan het Vlaams gemiddelde wat niet verwonderlijk is gezien we een grensgemeente zijn. Het vertrouwen in de politie is hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Ravels brengt verbinding

“Ook op vlak van samenleven moeten we niet onderdoen voor de andere gemeenten. Ontmoeting en de buurt in het algemeen vinden we heel belangrijk”, zegt Koen Rombouts, schepen van welzijn. “Het is heel fijn om te zien dat 84 % van onze inwoners tevreden zijn over hun buurt.” De gemeente scoort erg goed op vlak van sociaal weefsel en contact in de buurt. “Dat is een stevige basis voor een zorgzame buurt”

Bron: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

X

Right Click

Koken kost geld ..... foto's en video's maken kost ook geld :-)