• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
woensdag 1 april 2020

RUP Ravels2

Op de gemeenteraad lag gisteren de vraag van N-VA voorzitter Laurijssen betreffende het RUP Ravels waarover nogal wat verwarring is ontstaan bij eigenaars en andere belanghebbenden.

Het gaat in wezen over een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat binnenkort op tafel zal worden gelegd over het versoepelen van het oude bestaande bijzonder plan van aanleg (BPA) van het centrum van Ravels, daterend van 1976 en daardoor de facto lichtjes achterhaald.

Zeven vragen ...

Door Laurijsen werden een aantal doelgerichte vragen gesteld die door schepen van ondermeer ruimtelijke ordening, Carine Couwenberg werden beantwoord.   

Intentie en doelstelling

Als eerste vraag kwam de intentie en de doelstelling aan bod en daarvoor moeten we al een stukje terug in de geschiedenis.

Couwenberg: “Het huidige BPA dateert van het jaar 1976, althans voor een gedeelte van het gebeid dat nu in het nieuwe RUP plan wordt opgenomen. Het BPA houdt geen rekening met de huidige trends en ontwikkeling die steeds meer wil inspelen op inbreiding in plaats van uitbreiding en de veranderende inzichten over hoe we met onze beperkte ruimte willen gaan omspringen in de toekomst.” 

In  2009 is er nog een wijziging geweest voor het verkavelen van de Kerkakker die zorgde voor een hedendaagse ontwikkeling van het binnengebied waardoor er een kleine 40 kavels konden worden vrijgemaakt voor bouwgronden, maar het gebied tussen Weteringstraat – Gilseinde – Molenzicht – Kerkstraat – Kloosterstraat – Meiboomlaan bleef gebonden aan het oude BPA van 1976.

Couwenberg “Vaak kregen de medewerkers op het gemeentehuis aanvragen waarop een negatief advies moest worden gegeven door het oude, onrealistische en onlogische  BPA dat niet meer was aangepast aan de huidige normen en waarden. 

Vandaar groeide het idee om een nieuw RUP te ontwikkelen om deze anomalie weg te werken en mogelijkheden te creëren om de dorpskern van Ravels te verfraaien en op te waarderen.”

Zo kwam men geleidelijk tot nieuwe doelstellingen voor het RUP Centrum Ravels. Niet minder dan acht principiële doelen werden er vooropgesteld.

 1. Af geraken van het beklemmend gevoel van de Grote Baan – bouwlijn achteruit waar mogelijk – hier nog wel mogelijk: nog geen appartement (behalve aan kerkplein)
 2. Meegaan in de ontwikkelingen van nota ruimte Vlaanderen en provinciale nota ruimte: inbreiding en verdichting + verouderde voorschriften BPA aanpakken
 3. Groenzones in het centrum cfr. Pastorij Ravels – doorzichten in de dorpskern
 4. Aandacht voor de parkeerproblematiek in de dorpskern Ravels – realisatie parking naast Delhaize is zeer goed, maar ook in de schoolomgeving / zone Wouwer / sporthal: nood aan parkeren
 5. Trage wegen – doorwaadbaarheid van het centrum via verkeersluwe veilige wegen
 6. Duurzaamheid: meergezinswoningen met platte daken: voorzien groendaken of zonnepanelen of andere vorm van hernieuwbare energie
 7. Parkeren op eigen domein: meergezinswoningen: 1,5 parkeerplaats per appartement maar 1 ondergronds vanaf 12 wooneenheden
 8. Fraaiere terrassen – gekozen voor inpandige terrassen i.p.v. uitstekende terrassen

Wie zijn de initiatiefnemers, prive of overheid….?

De vraag die raadslid Laurijssen ook wilde beantwoord zien was deze van de initiatiefnemers.

Daarin was Carine Couwenberg echter resoluut in, het initiatief om het oude BPA/RUP te wijzigen kwam van de gemeente. Het ongenoegen dat is gegroeid vanuit de verouderde voorschriften moet op een bepaald ogenblik worden gehonoreerd als er een voldoende groot draagvlak is en de wet het toelaat. 

Op deze manier wordt er tegemoet gekomen aan een algemene verzuchting die eigenlijk onomkeerbaar is in de komende jaren wanneer we onze beschikbare ruimte beter moeten gaan beheren. De betonstop is op dit moment nog een “ver van ons bed show” maar voor onze kinderen zal het harde realiteit worden.

STAVAZA en time frame.

Over de stand van zaken wou de scheen nog het volgende kwijt.

Eind augustus zijn er plenaire vergaderingen geweest,   de verslagen kunnen stilaan gaan binnenlopen waarna opmerkingen kunnen worden verwerkt.

Daarna zal de voorlopige vaststelling zoals wettelijk voorzien is voor de gemeenteraad komen, geschat wordt dat die november of december zal worden. Dan volgt er nog een openbaar onderzoek dat tegen eind februari afgerond zou moeten zijn.

Als laatste stap komt het plan voor het GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening die ook haar licht nog zal laten schijnen op dit belangrijke project alvorens het  voor een definitieve vaststelling op de gemeenteraad zal komen in april of mei 2019.

Over welke eigenaars gaat het?

Het gaat over heel veel belanghebbenden die in dit gebied wonen. Het betreft ook heel het gebied tussen Grote Baan en Molenzicht en tussen Kerkstraat en Weteringstraat/Gilseinde.

Belanghebbende is echter in deze ook een relatief begrip. Ook het nieuwe RUP zal haar  begrenzingen en voorschriften kennen zoals op andere plaatsen waar een RUP in voegen treed.

Welke overlegmomenten zijn er al geweest tussen betrokken partijen en gemeentebestuur?

Tot op heden zijn enkel de eigenaars van gronden aan Kloosterstraat en Meiboomlaan betrokken en ingelicht omdat door ijverige studiebureaus hun gronden worden ingetekend als mogelijke woningprojectzones.

De nadruk wordt er wel op gelegd dat er vertrokken is vanuit een visie vanuit de gedachte om de dorpskern van Ravels een positieve update te geven in plaats van enkel aandacht te schenken aan individuele wensen van individuele eigenaars.

Verder zijn er talrijke vragen gekomen over individuele dossiers op het gemeentehuis zelf.

Op deze overlegmomenten zitten ook afgevaardigden van alle fracties die aanwezig kunnen zijn.

Heeft de gemeente Ravels de intentie om van betrokken partijen gronden/gebouwen aan te kopen?

Carine Couwenberg: “Op dit moment is er geen enkele belofte gedaan naar individuele eigenaars om gronden te kopen in het betrokken gebied. Er geldt echter wel een voorkooprecht voor de  gemeente en sociale bouwmaatschappijen voor enkele projectzones (Kerkstraat links en rechts en Grote Baan)"

Op vraag van de voorzitter van de gemeenteraad Filip Segers of deze ruime uiteenzetting voldoende was antwoordde raadslid Laurijssen dat dit “voorlopig” voldoende was. 

nota van de redactie: onderstaande afbeelding is mogelijk niet volledig. 

RUP RavelsX 

 RUP Ravels3