• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

gemeenteraad 

Tijdens vorige gemeenteraden werden enkele belangrijke studies en ontwerpen voorlopig vast gesteld op de gemeenteraad.

De dossiers voor het RUP Dorpscentrum Ravels, RUP Zonevreemde bedrijven fase 4 en het GRUP Uitbreidingsplan ambachtelijke zone Poppel liggen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst op het gemeentehuis.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Dorpscentrum Ravels”

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt bekend dat de gemeenteraad op 10 december 2018 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Dorpscentrum Ravels” voorlopig vaststelde. Over dit ontwerp wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Het plangebied is gelegen te 2380 Ravels, ter streke Kerkstraat, Molenzicht, Gilseinde, Weteringstraat, Grote Baan, Kloosterstraat, Meiboomlaan, Oosteinde, Sint-Servaasstraat, Deken Adamstraat.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 11 februari 2019 tot en met 11 april 2019.
- alle werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur
- dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur
- woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels (of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis).

Ravels, 15 januari 2019 

Namens het college van burgemeester en schepenen

Bekendmaking Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “RUP zonevreemde bedrijven fase 4”

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt bekend dat de gemeenteraad op 4 februari 2019 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Bedrijven fase 4” voorlopig vaststelde. Over dit ontwerp wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Volgende locaties maken deel uit van het RUP “Zonevreemde Bedrijven fase 4”:

- Van Raak bvba
- Bouwgroep nv
- ’T Hegse Stalleke
- Hoskens Interieurbouw en andere
- Marina Cars bvba
- Molenhof bvba
- Bloemenprieeltje
- Snuffelland bvba
- Paulussen Hardhouthandel bvba

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 18 maart 2019 tot en met 16 mei 2019:
- alle werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur
- dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur
- woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels (of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis).

Ravels, 21 februari 2019 

Namens het college van burgemeester en schepenen

Bekendmaking Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “uitbreiding ambachtelijke zone Poppel”

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Ravels maakt bekend dat de gemeenteraad op 4 februari 2019 het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Uitbreiding ambachtelijke zone Poppel” voorlopig vaststelde. Over dit ontwerp wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

Het plangebied is gelegen te 2382 Ravels, 3de afdeling, sectie B, perceelnummers 51/A, 56/A en 41/Y/7.

Het dossier ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeentelijke bouwdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, gedurende de periode van 18 maart 2019 tot en met 16 mei 2019:
- alle werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur
- dinsdagavond van 17.00 uur tot 19.00 uur
- woensdagnamiddag van 13.30 uur tot 15.00.

Opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende brief toegezonden worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels (of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis).

Ravels, 21 februari 2019 

Namens het college van burgemeester en schepenen