• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

GR Ravels202006

Zoals beloofd voor de mensen die niet dde volle 2 uur en 47 muinuten zit willen uitzitten de voornaamste agendapunten gebundeld.

U krijgt een korte benaming van het agendapunt dat per video wordt besproken.

De agenda van de gemeenteraad wordt bepaald door een opeenvolging van de verschillende hoofdpunten.  U krijgt hieronder een opsomming van deze punten met daarbij de bespreking of het debat.

Wonen

2 2020_GR_00041 Reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen – Goedkeuring

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=3205

Bibliotheek

3 2020_GR_00040 Dienstreglement bibliotheek: aanpassing – Goedkeuring

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=3409

Jeugd

4 2020_GR_00069 Gemeentelijke speelpleinwerking: aanpassing activiteitsperiodes 2020 – Goedkeuring

Door de corona crisis zijn er enkele aanpassingen in de werking van de gemeentelijke speenpleinwerking. 

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=4075

Noodplanning

5 2020_GR_00054 Oprichting Schakelzorgcentrum eerstelijnszones Kempenland en Middenkempen – Goedkeuring

Er is door Vlaanderen de vraag gekomen om in gemeentelijk verband een Schakelzorgcentrum op te richten om de corona crisis te beheersen bij een eventueel volgende piek van dit of nieuwe virussen of ziektes. 

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=3481

Onderwijs

6 2020_GR_00058 Flankerend onderwijsbeleid: urenpakketten schooljaar 2020-2021- Goedkeuring

7 2020_GR_00061 Verderzetting scholengemeenschap Ravels-Weelde – Goedkeuring

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=4291

Beleidsondersteuning

8 2020_GR_00048 Organisatiebeheersing: rapportering 2019 - 2020 - Kennisneming

9 2020_GR_00051 Jaarrekening 2019 - Vaststelling

10 2020_GR_00057 Jaarrekening OCMW 2019 – Kennisneming

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=5048

Secretariaat

11 2020_GR_00062 Kerkfabriek O.L. Vrouw van de Heilige Rozenkrans: jaarrekening 2019 - Goedkeuring

12 2020_GR_00063 Kerkfabriek Sint-Adrianus: jaarrekening 2019 - Goedkeuring

13 2020_GR_00064 Kerkfabriek Sint-Jan-Baptist: jaarrekening 2019 - Goedkeuring

14 2020_GR_00066 Kerkfabriek Sint-Valentinus: jaarrekening 2019 - Goedkeuring

15 2020_GR_00065 Kerkfabriek Sint-Servatius: jaarrekening 2019 - Goedkeuring

16 2020_GR_00067 Kerkfabriek Sint-Michiel: jaarrekening 2019 – Goedkeuring

Door Groen kwam een bijkomende vraag of de kerken openstaan om bij een piek van bijv. Corona hun instellingen beschikbaar te stellen voor opvang. 

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=5589

LEKVERLIEZEN PIDPA

17 2020_GR_00047 Pidpa: Algemene vergadering – Goedkeuring

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=5785

Godkeuren van algemene vergaderingen 

18 2020_GR_00049 Pontes: Algemene Vergadering - Goedkeuring

19 2020_GR_00052 IOK: Algemene vergadering - Goedkeuring

20 2020_GR_00053 IOK Afvalbeheer: Algemene vergadering - Goedkeuring

21 2020_GR_00055 Cipal: Algemene Vergadering - Goedkeuring

22 2020_GR_00056 IKA: kapitaalverhoging kerngetal 5f – Goedkeuring

Toelichting van de burgemeester over deze kapitaalsverhoging.

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=6204

23 2020_GR_00068 Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen: algemene vergadering – Goedkeuring

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=6348

Aanvullende dagorde

24 2020_GR_00050 Aanvullende dagorde op vraag van Groen: Budget voor lokale ondernemers in moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis - Goedkeuring 

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=6596

25  Aanvullende dagorde op vraag van Groen: Aanplanting natuur erosievorming 

Groen wenst extra natuur als oplossing tegen winderosie

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=7682

26  Aanvullende dagorde op vraag van Groen: Motie tegen ontwerp NIRAS

Motie tegen het ontwerpplan van NIRAS over de geologische berging van het hoogradioactief afval in België

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=8327

Varia

Na de regulier agendapunten werden door de raad een aantal pijnpunten doorgenomen die door verschillende radsleden werden voorgelegd.

25 2020_GR_00060 Varia – Kennisneming

https://youtu.be/sznst0bVIpk?t=8715