• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
dinsdag 16 augustus 2022

risicogronden

Op de reguliere gemeenteraad van vorige maandag, de eerste sinds lange tijd, stond de bekrachtiging van een aantal risicogronden op de agenda.

Op zich leek het een geladen dossier, zeker sinds we door 3M in de maling zijn genomen met het PFOS schandaal….

Groen wil een maand uitstel.

Er stonden twee punten geagendeerd over deze kwestie.

Het eerste ging over het delegatiereglement waarmee de raadsleden de bevoegdheid zouden delegeren naar het schepencollege.

Het tweede was de bekrachtiging door de raadsleden om ruim 100 gronden/percelen uit de gemeentelijke inventaris te halen als risicogrond.

Groen was erg snel om het woord te nemen en te verklaren dat ze hieraan zeker geen medewerking wilde verlenen.

Els Potters” Als ik dit ga goedkeuren, zonder te weten waarover het gaat zal ik niet meer gerust kunnen slapen. Stel dat we hier iets goedkeuren en later blijkt dat die gronden ernstig verontreinigd zijn… sorry maar daar doet Groen niet aan mee.”

Het blijkt echter niet te gaan om gronden of percelen waar een “echt” risico op rust. Het zijn volgens de burgemeester administratieve slordigheden die moeten worden opgepoetst uit de administratie.

Burgemeester Luyten: “Voor alle duidelijkheid, wij beslissen hier niet of die gronden vervuild zijn of een risico vormen. Dat is een verantwoordelijkheid van OVAM, die geven daar een attest voor af. We kunnen moeilijk zelf stalen gaan nemen om dit vast te stellen. Als OVAM een grondattest aflevert dat een grond niet vervuild is of historisch gezien geen vervuiling heeft gekend, wordt dat door onze ambtenaren ook voor correct aangenomen. We kunnen ook niet zelf naast elke ambtenaar gaan staan om te contoleren of die zijn werk juist doet. Als we dat moeten gaan doen zullen we helemaal niet meer slapen denk ik.

Het gaat hier vooral om percelen die om één of andere reden niet zijn opgeschoond in het kadaster omdat ze bijv. een nieuw kadasternummer hebben verkregen door opdeling van een groter perceel waarop gedeeltelijk wel een activiteit heeft plaats gevonden. Zo kan een ondernemer een nijverheidsgrond hebben opgedeeld in stukken, als één stuk nu opnieuw in de verkoop wordt gebracht waar nooit een activiteit heeft plaatsgevonden, kan dit als risicogrond worden geschrapt na controle door OVAM en onze ambtenaren. Het is eens tijd dat dit allemaal wordt opgeschoond om met een propere administratie verder te gaan”

Groen wilde toch nog even een maandje uitstel om de lijst van meer dan 100 percelen even in te kijken, zodat ze met een gerust gemoed volgende maand kunnen instemmen met dit agendapunt.