• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
zondag 2 oktober 2022

sint valentinuskerk poppel

De St. Valentinuskerk van Poppel is in slechte staat en dringend aan een grondige herstellingsronde toe.

Daarvoor werd gisteren aan de leden van de gemeenteraad een wijziging gevraagd aan het kerkenbeleidsplan.

Niet enkel de leden van de gemeenteraad gaven hun goedkeuring voor de wijziging, ook de kerkfabriek van betreffende kerk ging hiermee akkoord.

In dit gewijzigde beleidsplan kan de St Valentijnskerk dan van een C naar een B kerk worden geklasseerd zodat ze mogelijk binnen enkele jaren een herbestemming kan/moet krijgen.

Momenteel komen alle herstellingskosten ten laste van de gemeente.
Met de wijziging van het beleidsplan kunnen er subsidies worden bekomen in functie van het herbestemmingsplan.  

In eerste instantie zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn, hiervoor worden ook al subsidies toegekend. Op deze manier kunnen kerken die, mede door een gebrek aan priesters, maar ook aan de algemeen verminderde interesse om kerkdiensten bij te wonen, een herbestemming krijgen die door middel van participatie van de burger een groot draagvlak zullen hebben.