• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
maandag 29 november 2021

pelsenkweker

Ondanks alle negatieve adviezen heeft de Raad van State eergisteren beslist dat kweker Schellekens zijn pelsenkwekerij in Poppel aan de Steenweg/Hondseinde mag uitbreiden. 

Nadat de gemeente al in 2011 de bouwwerkzaamheden liet stilleggen toen Schellekens zijn pelskwekerij wilde uitbreiden van 3.000 dieren kan hij nu plots toch een vergunning krijgen voor maar liefst 38.000 dieren.

 

Zaak sleept al lange tijd aan.

Toen in augustus 2011 de Ravelse burgemeester de bouwwerken liet stilleggen dacht men in de buurt dat daarmee de kous wel af zou zijn, maar dat was buiten de hardnekkigheid van de eigenaar gerekend.  Hij had zijn kwekerij gevestigd in landbouwgebied en was daarmee van oordeel dat hij wettelijk recht in zijn schoenen stond.

Enkele weken na de stopzetting van de werken vroeg Schellekens prompt een regularisatie en een nieuwe bouwvergunning aan die hem ook werd toegestaan en afgeleverd.

 

Juni 2016 ….. Milieuvergunning voor uitbreiding naar 38.000 dieren wordt geweigerd.

Alles blijft enkele jaren rustig tot we vernemen dat vorig jaar in juni de uitbreiding van de milieuvergunning van 17.800 naar maar liefst 38.000 dieren wordt geweigerd.

 

Hoe zijn we in enkele jaren tijd ongemerkt van een kwekerij van 3.000 dieren gegroeid naar 17.800?

De eigenaar diende in januari een uitbreidingsaanvraag voor zijn milieuvergunning in naar 38.000 dieren. Iedereen in de buurt is verontwaardigd en protesteert. Er worden negatieve adviezen gegeven, zelfs dierenorganisatie Gaia gaat zich er mee bemoeien en ook het gemeentebestuur geeft ondanks twijfels een negatief advies. De kwekerij is wel in landbouwgebied gelegen en eigenlijk is er voor de gemeente geen grond om negatief te adviseren, behalve het feit dat pelsdierenfokkerijen gevoelig liggen bij de publieke opinie.

De bestendige deputatie van de provincie beslist dan ook in mei vorig jaar (2016) om geen vergunning te verlenen aan de uitbreiding. Het wordt voor de tegenstanders nog mooier wanneer ook minister Schauvliege scandeert dat de milieuaanvraag tegenstrijdig is met het regeringsbeleid en de weigering een mooi bewijs is van  dit beleid.

 

Juni 2017: Raad van State fluit Schauvliege en deputatie terug.

Vlaams minister van Natuur en Landbouw Minister Schauvliege ligt de laatste tijd wel meer, al dan niet terecht onder vuur  en ook in deze zaak heeft ze wellicht te vroeg victorie gekraaid. De Raad van State oordeelt dat er geen wettelijke grond is om de milieuvergunning voor mijnheer Schellekens te weigeren.  

Het is een flinke opdoffer voor de buurtbewoners die dachten dat ze een gewonnen zaak hadden. Met deze beslissing kan kweker Schellekens zijn fokkerij uitbreiden naar één der grootste kwekerijen van België.

 

Zou deze zaak nog een staartje krijgen ….. ? 

Kweker Schellekens, van origine een Nederlander die tijdig zijn vaderland verliet door de jarenlange boycot van “Bont voor Dieren” zag in het Belgische Poppel, net over de grens met Nederland zijn kans om een kwekerij op te zetten. In Nederland is er nu definitief een uitdoofbeleid van kracht sinds  2016 om tegen 2024 alle nertskwekerijen te sluiten. Het economische belang van enkele fokkers weegt niet op tegen het algemeen belang concludeerde de rechtbank na jarenlange procedures.

In België probeert men ook al vele jaren op dezelfde lijn te raken maar dat is vooralsnog niet het geval.

 

 nertskwekerij

  foto: © Bont voor Dieren