• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 15 augustus 2020
NIEUWTJES

CORONA

gemeentehuis Ravels afgelast2juni

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om alle, door de gemeente georganiseerde activiteiten, tot en met 2 juni af te gelasten.

Het gaat vooral om gemeentelijke activiteiten waar de gemeente de hoofdorganisator is zoals bijv. de jongerencross (sportdienst) of de buitenspeeldag (jeugddienst) die worden afgelast.

tractorsluis

Veel boeren in onze grensregio waren ontevreden omdat ze door de coronamaatregelen niet langer via de binnenwegen de grens over konden om hun land te bewerken.

Vandaar dat er besloten werd om op sommige kleine grensovergangen een tractorsluis aan te leggen.

wirrlwarrelwerking2020

Het basisprincipe is dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen tijdens de paasvakantie.

Voor basisschoolkinderen voor wie dat niet kan, neemt de school de kinderopvang waar. Het gaat concreet om deze 3 groepen van gezonde leerlingen:

tulderheyde1

In Poppel wordt het moeilijk om nog op Tulderheyde te verblijven als de nationale maatregelen strikt zouden worden opgevolgd. 

In principe is het verboden om nog aan recreatie te doen als toerist en moeten de campings dus worden gesloten. Toch zal het zover niet komen en zal worden toegestaan, op de expliciete voorwaarde dat de bewoners ook daar “in hun kot blijven”.

spaanse griep 1918 banner

In oktober 1918 sloeg de Spaanse griep het hardst om zich heen. De virusstorm zou miljoenen slachtoffers maken. Is zo’n wereldwijde pandemie vandaag nog mogelijk?

Waar we met grotere zekerheid mogen van uitgaan is dat de Spaanse griep pandemie gepaard ging met een mortaliteitsgraad van 3%. Wat dus wil zeggen dat 97 van de 100 mensen die ermee besmet geraakt waren het toch overleefden.

bisschop Bonny

Communies en vormsels tussen Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan in heel de provincie Antwerpen.

De eerste communies en de vormsels die in Ravels en de rest van de provincie gepland stonden voor de periode tussen Pasen en Pinksteren zullen niet doorgaan. Dat heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny gezegd. 

bealert

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart, uitgebreid met de ministers-presidenten, is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april.

Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. De Nationale Veiligheidsraad zal daarvoor op gezette tijdstippen bijeen komen.