• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

© RAWEPO

"Het WZC Home OLV van de Kempen te Ravels nam heden een aantal bijzondere maatregelen ter preventie van een mogelijke besmettingskans met het Coronavirus.

Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het agentschap 'Zorg en Gezondheid' van de Vlaamse overheid.

Cafetaria met onmiddellijke ingang gesloten.

De cafetaria zal met onmiddellijke ingang worden gesloten inclusief al de activiteiten die daar plaats vinden. We willen de verschillende zorgafdelingen van elkaar scheiden, teneinde de kans op een uitbraak in het WZC zo klein mogelijk te houden. Het personeel heeft duidelijke instructies gekregen om de zorg blijvend te garanderen.

Bezoek niet verboden maar .....

Bezoekers zijn nog steeds welkom, maar vragen om dit toch zoveel mogelijk te beperken. Kinderen onder de 16 jaar zijn niet toegelaten. Voelt u zich ziek of bent u koortsig, dan vragen wij aan u om thuis te blijven. Een goede handhygiëne is een must - gelieve de instructies stipt na te leven.

Hiermee hopen wij de gepaste maatregelen te hebben genomen om de gezondheid van onze bewoners te vrijwaren van deze besmetting.

Onze koepelorganisatie Zorgnet-Icuro is voorstander om de woonzorgcentra zelfs te sluiten voor alle bezoek onder omstandigheden, maar de eindbeslissing ligt hier bij de overheid en deze werd tot op heden nog niet genomen."

wzc sluiting