• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

kerk brief

Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen, heeft in het bisdom een mededeling verspreid met maatregelen die betrekking houden op het corona virus en de gevolgen voor de gelovigen.

Het zijn strikte maatregelen die in sommige gevallen diep in de samenleving snijden. Zo is het niet mogelijk om normale begrafenisdiensten te organiseren, maar ook huwelijken en doopsels moeten worden uitgesteld tot een latere datum. Begrafenissen kunnen in beperkte kring doorgang vinden.

Dit is het schrijven dat op de deur van de kerk van St. Michiel is aangebracht.

 

12/03/2020

brief bisdomAan alle gelovigen en medewerkers van het bisdom Antwerpen 

Goede vrienden , 

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en stellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid . Ook de Kerk wil een verdere verspreiding van het corona virus helpen voorkomen . Daarom hebben de bisschoppen van België beslist om alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk te schorsen vanaf het komende weekeinde (14-15 maart) . Deze schorsing geldt alvast tot vrijdag 3 april. 

Deze schorsing geldt voor alle kerken en kapellen waar een publieke eredienst doorgaat , inbegrepen alle kapellen of gebedsruimten van kloosters, katholieke instellingen of bedevaartsoorden . Ze geldt eveneens voor niet - katholieke gemeenschappen die gebruik maken van katholieke kerken of kapellen. Religieuze gemeenschappen kunnen het getijdengebed en de eucharistie enkel vieren zonder gasten of bezoekers . Doopsels , huwelijken en uitvaarten kunnen enkel plaatsvinden in beperkte kring . Dit wil zegen dat enkel de dichte familie aan de liturgie deelneemt. Voor alle vieringen geldt : stellen wat kan. Zeker doopsels kan men uitstellen. 

Waar mogelijk en toegelaten door de burgerlijke overheid , blijven kerken en kapellen open voor persoonlijk gebed en bezinning, ook gedurende de week. 

Voor alle andere pastorale bijeenkomsten (zoals vergaderingen, voordrachten, leesgroepen of catechese ) wordt maximale voorzichtigheid gevraagd , overeenkomstig de richtlijnen van de overheid. 

Wat met Palmzondag, de Goede week en Pasen? We wachten de verdere ontwikkeling van het corona virus en van de overheidsmaatregelen af. Binnen twee weken volgt een nieuwe mededeling over de Goede week en de Paastijd. Hetzelfde geldt voor de vieringen van de eerste communie en het vormsel. In afwachting van deze mededeling blijven alle diensten op de agenda staan. Voor vragen omtrent de praktische gevolgen van deze beslissing kan men terecht op het vicariaat Kempen (tel. 03/500.00.18 ) of het vicariaat Antwerpen (tel . 0465/03.16.52) 

Ondertussen gaat de veertigdagentijd verder. We roepen de gelovigen op deze periode te beleven als een tijd van gebed, bekering, broederlijk delen en aandacht voor de medemens. Onderweg naar Pasen kunnen gezinnen of individuele gelovigen zich laten inspireren door de Schriftlezingen of door bezinningsteksten voor de vasten. Via Kerknet, Kerk en Leven, Tertio, de vieringen op radio en tv kan men met de kerkgemeenschap verbonden blijven. 

Vanaf volgende zondag 15 maart zal de bisschop op zondag om 10 . 00 uur een eucharistie voorgaan in de (lege) kathedraal van Antwerpen. Via internet kan u erbij zijn . Hoe maak je verbinding met deze livestream? Ga op het internet naar www.bisdomstwerpen.be - click daar op 'Vieren met de bisschop'. 

Oprechte dank aan al wie alles op alles zetten om de verspreiding van het cotona - virus tegen te gaan en aan al wie besmette personen met de grootste zorg omringen. We leven ook mee met al wie door deze situatie moeilijkheden ondervinden op het werk, in hun gezin of in hun sociaal leven. We hopen en bidden dat deze uitzonderlijke maatregelen niet lang moeten duren.

Met beste groeten , 

Johan Bonny Bisschop van Antwerpen

Videolink LIVE Eucharistieviering op zondag 10:00u