• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 16 mei 2021

huisartsen poppel

Alle huisartsen hebben besloten om een infectie-post in te stellen in de Gemeentezaal van Poppel, Dorp 30 - 2382 Ravels (Poppel).

Lees hierna de procedure die u dient te volgen als u een afspraak wil maken voor een mogelijke corona besmetting.

De corona-epidemie neemt geleidelijk aan toe. 

Voor jonge, gezonde personen is er minder of geen gevaar, maar voor oudere en risicopatiënten des te meer.

Dus:  vermijd contact met ouderen en zieken. En specifiek aan deze laatsten: blijf zo veel mogelijk thuis. 

 huisartsen poppel.2jpg

Daarom worden alle zieken: ook verkoudheden, keelpijn, koorts, …  uit de praktijken gemeden.

We kregen, door deze uitzonderlijke omstandigheden, de toestemming van de Orde der Geneesheren om aan teleconsulting te doen. Volg aub deze procedure om naar de infectie-post in Poppel te komen.

MAAK TELEFONISCH EEN AFSPRAAK MET UW EIGEN HUISARTS.

Aan de telefoon schatten wij in of mensen moeten gezien worden. Uw eigen huisarts is hiervoor bijzonder goed geplaatst. Wij kunnen zo afwezigheidsattesten en voorschriften mailen.

Om zieke mensen te kunnen zien waar nodig,  organiseren we -in samenwerking met de lokale besturen-  een noodkabinet in de gemeentezaal te Poppel, waar onder strikte hygiënische omstandigheden zal gewerkt worden.

Alle huisartsen van Ravels zullen hieraan deelnemen. Dit kan alleen op afspraak, na overleg met uw huisarts.

Om overbelasting van de telefoonlijnen van de artsen te vermijden:

Voor eenvoudige vragen kijk eerst op de website:  www.info-coronavirus.be  of bel naar 0800/14689

Hier zullen al veel antwoorden gegeven worden. Als je er dan niet uit geraakt: bel eerst naar je huisarts !!

Probeer zo weinig mogelijk beroep te doen op de dokter van wacht, wachtpost of spoedgevallen: deze collega’s moeten bereikbaar kunnen zijn voor andere dringende medische problemen. 

De huisartsen van Ravels-Weelde-Poppel

 GEMEENTEZAAL POPPEL

AANMELDPROCEDURE INFECTIE-POST POPPEL