• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 16 mei 2021

gemeentehuis gesloten corona

Ook de gemeentelijke diensten hebben zich noodgedwongen moeten schikken naar de alsmaar sneller wijzigende omstandigheden.

Verschillende diensten zullen maar beperkt of op afspraak open kunnen blijven. Lees verder voor de juiste info...

Welke diensten sluiten?

Om onze inwoners & medewerkers te beschermen en het risico op mogelijke verspreiding van het virus te verkleinen, neemt het lokaal bestuur maatregelen voor de dienstverlening.

Het gemeentehuis en Sociaal Huis sluiten de deuren voor vrije inloop. Je kan er enkel nog op afspraak terecht of telefonisch tijdens de openingsuren. We vragen je om bezoek uit te stellen als het niet dringend of noodzakelijk is. Je kan heel wat documenten en attesten digitaal aanvragen via het digitaal loket! .  Tip: probeer zoveel mogelijk met bancontact te betalen.

Het gemeenschapscentrum De Wouwer sluit zijn deuren. De voorstellingen zijn afgelast tot en met 3 april 2020.

De bibliotheek en het VVV-loket worden gesloten. Materialen kunnen enkel nog via reservatie worden ontleend. Materialen kunnen doorlopend worden ingeleverd via de blauwe inleverbus. De bib blijft bereikbaar per telefoon en mail. Alle overige activiteiten (voorleesuurtje, jeugdboekenmaand,…) die in de bib gepland waren, zullen afgelast worden.

Het recyclagepark blijft open op weekdagen (tijdens de normale openingstijden). Op zaterdag zijn de recyclageparken gesloten, voorlopig tot en met 3 april. We geven wel de boodschap om niet dringende bezoeken aan het recyclagepark uit te stellen. Alle afvalophalingen gaan voorlopig door.

Het onthaal in de wijkpost van de lokale politie (Ravels-Eel) zal gesloten worden. Enkel het onthaal van onze hoofdpost te Arendonk zal geopend zijn voor dringende aangiften, maar echter enkel op afspraak (014 40 40 60).

Regeling scholen en kinderopvang

Alle lessen worden geschorst, maar scholen blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders.
Kinderopvang blijft open. We vragen wel aan ouders om – in de mate van het mogelijke – zelf te voorzien in de naschoolse opvang. Crèches en onthaalmoeders blijven open voor kinderen van maximum 3 jaar.
Let wel: De gezondheidsdeskundigen raden af om kinderen te laten opvangen door hun grootouders die ouder zijn dan 65 jaar, want zij lopen een verhoogd risico!

Activiteiten en evenementen

Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden geannuleerd, ongeacht het aantal deelnemers en of ze openbaar of privé zijn.
Alle reservaties van gemeentezalen en materialen zijn geannuleerd tot en met 3 april 2020. Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Winkels

Voedingszaken, dierenvoedingswinkels en apotheken -kortom: winkels die essentiële diensten leveren- blijven open zoals gewoonlijk, ook in het weekend.
Er is geen bevoorradingsprobleem in de voedingswinkels, hamsteren en het bestormen van winkels is dus zeker niet nodig.
Voedingswinkels blijven op een normale manier bevoorraad worden.

Andere winkels blijven open in de week, maar zijn gesloten in het weekend.
Horeca: cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten.  
Het afhalen van maaltijden in restaurants is wel toegestaan.
Thuislevering van maaltijd is wel toegestaan.
Frituren, broodjeszaken, kebabzaken e.d. mogen open blijven: enkel afhalen of thuislevering is toegestaan.
Ter plaatse eten is verboden.

Wat kan je zelf doen?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

Blijf thuis als je ziek bent.
Was regelmatig je handen.
Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
Vermijd dicht contact.

Ben je toch ziek geworden, neem dan altijd eerst telefonisch contact op met je huisarts of met de Turnhoutse huisartsenwachtpost. Patiënten met luchtweginfecties mogen in geen geval naar de praktijk of de wachtpost komen. De huisarts of de dokter van wacht beslist wat er moet gebeuren en zal dat aan de telefoon uitleggen. De huisartsenwachtpost werkt tijdelijk achter gesloten deuren en heeft voorlopig geen vrije raadplegingen.

We roepen iedereen op tot solidariteit! Heb je familie, vrienden of buren die geen toegang hebben tot internet en online communicatiekanalen, licht hen dan in over de genomen maatregelen en hou hen op de hoogte van verdere evoluties. Zorg voor elkaar!