• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

burgemeester debont corona

Baarle-Hertog, 20 maart 2020

Onze regering in België heeft deze week woensdag verregaande maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te vertragen en risicogroepen maximaal te beschermen.

Deze strenge maatregelen zijn vooral ook nodig om ziekenhuizen minder te belasten, waardoor de kans dat iedereen geholpen kan worden vele malen groter wordt.

De besmettingscurve te hard laten stijgen zal er immers toe leiden dat er talloze mensen zullen sterven, waar dit veel minder het geval is indien we de curve onder controle kunnen houden.

Het is momenteel mijn prioritaire plicht als burgemeester van Baarle-Hertog ervoor te zorgen dat deze maatregelen door iedereen op het grondgebied van Baarle-Hertog worden nageleefd om zo de openbare gezondheid van de inwoners niet alleen van Baarle-Hertog maar ook van Baarle-Nassau maximaal te waarborgen.

Ik merk dat het enclavegebied een aantrekkingsgebied blijft voor een bepaalde groep mensen die de ernst van de situatie niet wil inzien. Sommige handelaars van Baarle-Nassau zijn ervan bewust dat hieraan grote risico’s verbonden zijn, en hebben daarom wijselijk beslist om hun winkel te sluiten.

In België is iedereen verplicht om thuis te blijven om externe contacten te beperken. Het huis mag enkel verlaten worden om voeding te kopen of om naar de dokter, apotheek, postkantoor, bankautomaat of benzinepomp te gaan, of om te gaan werken. Wandelen of fietsen mag, maar alleen met mensen die onder het zelfde dak wonen of met één vriend(in) op voorwaarde dat zij een minimale onderlinge afstand respecteren van 1,5 meter.

Iedereen die zich om een andere reden verplaatst in België, maar ook van België naar Nederland of omgekeerd is in overtreding. Ter bescherming van de volksgezondheid van de inwoners van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau zal ik dit streng laten controleren door onze politiediensten. Indien nodig zal ik het aantal grensovergangen laten beperken om deze controles nog efficiënter te kunnen uitvoeren.

Ik doe een oproep aan alle inwoners van Baarle-Hertog én van Baarle-Nassau om deze strenge maatregelen na te leven. We zijn dermate verweven dat uw veiligheid ook invloed heeft op de veiligheid van anderen en omgekeerd.

Ik doe een oproep aan alle zelfstandigen in Baarle-Nassau om solidair te zijn en hun winkel te sluiten. Elk contact tussen burgers dat we kunnen uitschakelen, kan mensenlevens redden. Doe a.u.b. uw winkel dicht indien uw winkel geen essentiële goederen verkoopt of diensten verleent. Ik begrijp ten volle het drastische karakter van mijn vraag, en de enorme inspanning die ik van u vraag.

Ik doe een oproep aan de burgemeester van Baarle-Nassau en aan de burgemeester van Tilburg als voorzitter van de Brabantse veiligheidscel om de mee de gezondheid van de inwoners van Baarle-Nassau en van de inwoners van Baarle-Hertog te borgen door strengere maatregelen in het enclavegebied uit te vaardigen.

Ik doe een oproep aan mijn Belgische collega’s, zeker van de naburige gemeentes, om hun inwoners ertoe aan te zetten niet in Baarle te komen winkelen. Ook voor essentiële boodschappen is het niet nodig dat deze inwoners zich naar Baarle begeven, zij kunnen dit immers perfect in eigen gemeente doen.

Met vriendelijke groeten