• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

info grensarbeiders coronacrisis

Vele van de inwoners in Ravels wonen hier, maar werken in Nederland en vragen zich af hoe het nu zit met het woon/werkverkeer.

We hebben het voor u uitgezocht ....in de mate van het mogelijke.

Indien u gewoon in de privé werkt, en daarmee bedoelen we - niet in de cruciale sector werkzaam zijn of geen cruciaal beroep uitoefenen - dan dient u aan uw werkgever een officiële verklaring  te vragen. Indien u dit niet kan voorleggen, zal de politie u misschien tegenhouden en terugsturen. 

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt.

 

Sinds woensdag 18 maart verbiedt België niet-essentiële reizen naar het buitenland, waaronder Nederland. Het goederen- en dienstenverkeer mag nog gewoon de grens over. Grensarbeiders en anderen die de grens moeten oversteken, kunnen dit nog altijd doen. Daarbij moeten zij rekening houden met specifieke regels:

 • Grensarbeiders die niet in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat zij voor werk de grens oversteken.
 • Grensarbeiders die wel in een vitale sector werken of een cruciaal beroep vervullen, kunnen een speciaal vignet gebruiken dat door de Belgische autoriteiten beschikbaar wordt gesteld. Met dit vignet kunnen zij de grens passeren.
 • Het is niet toegestaan om via België te rijden bij reisbewegingen van punt A naar B in Nederland, ook niet voor woon-werkverkeer. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor personen in vitale sectoren en met cruciale beroepen die een werk gerelateerde reisbeweging maken en in het bezit zijn van een vignet.

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen opgehouden worden bij controles is het vignet geïntroduceerd. Dit vignet komt er na overleg van Minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Knops met hun Belgische collega, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Er wordt door de Belgische autoriteiten actief gecontroleerd op naleving van dit verbod. Het gebruiken van een vignet op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit.

Werkwijze:

 • Vignet downloaden op de website van het Nationaal Crisiscentrum.
 • Verstrekken van het vignet met op de keerzijde een stempel van de werkgever of de instelling die de essentiële verplaatsing over de grens rechtvaardigt (en voor zover deze deel uitmaakt van de sectoren opgenomen in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020).

Bekijk hier het Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Download: 

 20200321_vignet_bel_cruciale_sector_n.pdf(This hyperlink opens a new window)
 20200321_vignette_bel_secteur_crucial_f.pdf(This hyperlink opens a new window)
 20200321_vignette_bel_vital_sector_e.pdf(This hyperlink opens a new window)
 20200321_vignet_bel_cruciale_sector_d.pdf

 

LIJST CRUCIALE BEROEPEN BELGË

- De wetgevende en uitvoerende machten, met al hun diensten

- De medische zorginstellingen, met inbegrip van de diensten voor preventieve gezondheidszorg

- De instellingen voor zorg, opvang en bijstand voor oudere personen, voor minderjarigen, voor mindervalide personen en voor kwetsbare personen

- De asiel- en migratiediensten, met inbegrip van asielopvang en detentie in het kader van gedwongen terugkeer

- De integratie en inburgeringsdiensten

- De telecominfrastructuur en -diensten en digitale infrastructuur

- De media, journalisten en communicatiediensten 

- De diensten voor de afvalophaling en -verwerking

- De hulpverleningszones

- De diensten van private en bijzondere veiligheid

- De politiediensten

- De diensten van de medische hulpverlening en de dringende medische hulpverlening

- Defensie

- De Civiele Bescherming

- De inlichtingendiensten- en veiligheidsdiensten, met inbegrip van het OCAD

- De justitiediensten en de beroepen die daaraan verbonden zijn: justitiehuizen, magistratuur en penitentiaire instellingen, jeugdinstellingen, elektronisch toezicht, gerechtsdeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gerechtspersoneel, vertalers-tolken, advocaten

- De Raad van State en de administratieve rechtscolleges

- De internationale instellingen en diplomatieke posten

- De noodplanning- en crisisbeheerdiensten

- De Algemene Administratie van douane en accijnzen

- De crèches en scholen, met het oog op het organiseren van opvang

- De universiteiten en hogescholen

- De taxidiensten, de diensten van het openbaar vervoer, de luchthavens en essentiële diensten ter ondersteuning van luchtvervoer, luchtverkeersleiding en planning, spoorvervoer, personenvervoer en logistiek

- De leveranciers en transporteurs van brandstoffen, en de leveranciers van brandhout

- De handelszaken en bedrijven die tussenkomen in het kader van de voedselketen, de voedingsnijverheid, land- en tuinbouw, productie van meststoffen en visserij

- De productieketens die niet kunnen worden stilgelegd vanwege technische redenen

- De verpakkingsindustrie verbonden aan de toegelaten activiteiten

- De apotheken en farmaceutische industrie

- De hotels

- De dringende pech- en herstellingsdiensten voor voertuigen

- De diensten die essentieel zijn voor dringende herstellingen die een veiligheids- of hygiënerisico inhouden

- De postdiensten

- De begrafenisondernemingen en crematoria

- De overheidsdiensten en -infrastructuur die een rol hebben in de essentiële dienstverlening van de toegelaten categorieën

- De waterhuishouding

- De inspectie- en controlediensten

- De sociale secretariaten

- De noodcentrales en ASTRID

- De meteo- en weerdiensten

- De uitbetalingsinstellingen van sociale prestaties

- De energiesector (gas, elektriciteit en olie): productie, transmissie, distributie, markt

- De watersector: drinkwater, zuivering, winning, distributie

- De chemische industrie

- De productie van medische instrumenten

- De financiële sector: banken, elektronisch betalingsverkeer en alle diensten die hiervoor nuttig zijn, handel in effecten, financiële marktinfrastructuur, buitenlandse handel, diensten die instaan voor de bevoorrading van cash geld, geldtransporten, geldverwerkers en de financiële berichtgeving tussen banken

- De grondstations van ruimtevaartsystemen

- De productie van radio-isotopen

- Het wetenschappelijk onderzoek van vitaal belang

- Het internationaal transport

- De havens

- De nucleaire en radiologische sector