• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 18 juni 2021

tulderheyde1

In Poppel wordt het moeilijk om nog op Tulderheyde te verblijven als de nationale maatregelen strikt zouden worden opgevolgd. 

In principe is het verboden om nog aan recreatie te doen als toerist en moeten de campings dus worden gesloten. Toch zal het zover niet komen en zal worden toegestaan, op de expliciete voorwaarde dat de bewoners ook daar “in hun kot blijven”.

Richtlijnen COVID-19 

Vakantieparkten, B&B's, campings, vakantiehuisjes en Airbnb-locaties moeten sluiten.
De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen.

Reactie bestuur Ravels.

Burgemeester Luyten: “Tulderheyde is een camping. Deze moet dicht voor toeristen, mensen die daar verblijven moeten/mogen daar voorlopig onder de voorwaarden die ook elders gelden blijven. Het is onnodig om mensen te verplaatsen maar men mag er niet naartoe komen om bewoners te bezoeken. De camping blijft gesloten tot nader order. Tulderbos, aan de overkant van Tulderheyde is een andere kwestie, die mensen zijn daar gedomicilieerd en vallen onder dezelfde regels als iedereen in onze gemeente. Ook zij dienen zich echter aan alle maatregelen en voorwaarden te houden en mogen enkel essentiële verplaatsingen maken."

tulderheyde gesloten

Bewoners niet in paniek.

Wanneer iemand op ons verzoek poolshoogte ging nemen aan de ingang was de algemene tendens dat de bewoners wel ongerust, maar niet in paniek zijn. Wettelijk is het wel zo dat ze eigenlijk als recreant op dit moment niet mogen verblijven op de camping. Het is echter onverantwoord om onder deze omstandigheden de camping te laten ontruimen, aangezien velen onder hen geen andere verblijfplaats hebben.

Hoewel volgens de algemene corona richtlijnen geen recreanten meer worden toegelaten op campings wonen er wel degelijk vele vaste bewoners op Tulderheyde. Dit is eigenlijk wettelijk niet in orde, want je kan op Tulderheyde geen officieel domicilie hebben. Dat staat ook zo in het  huishoudelijk reglement van het verblijfpark. Omdat in België niemand nog mag verblijven in een tweede verblijf zoals bijv. aan de kust is daarom ook hier dezelfde verbodsbepaling van kracht.   

Er wordt wel nauwlettend toegezien op de bewegingen op en rond het park, zodat de richtlijnen die ook voor de rest van de gemeente gelden zeker ook hier worden nageleefd. 

Wie op Tulderbos, aan de overkant van Tulderheyde zijn domicilie heeft kan blijven waar hij is, maar ook daar dienen de richtlijnen te worden opgevolgd. Het is echter ook daar niet toegelaten om er naar toe te trekken als het een tweede verblijf betreft.

 tulderheyde2

foto's: ©  Jan V.