• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
zaterdag 12 juni 2021

wzc testen

Eind vorige week werden alle bewoners en personeelsleden van WZC Home O.L.Vrouw van de Kempen getest.

Ondertussen zijn de meeste resultaten bekend. De helft van de bewoners heeft een positieve test afgelegd.

Families ingelicht

De familieleden van alle bewoners werden geïnformeerd over het resultaat van de test. Het woonzorgcentrum heeft er trouwens van in het begin voor gekozen om op regelmatige basis op een open en transparante wijze te communiceren met de familieleden. Verder is het belangrijk om weten dat heel wat van de positief geteste bewoners geen of slechts milde symptomen vertonen.

Ook één op drie personeelsleden besmet.

Een derde van de personeelsleden heeft een positieve test afgelegd. Nog meer dan bij onze bewoners hebben nogal wat van deze personeelsleden geen ziekteverschijnselen. Conform de richtlijnen van de overheid kunnen positief geteste personeelsleden ingezet worden voor de zorg van positief geteste bewoners. We kiezen er als huis voor om dit ook effectief te doen. Op deze wijze komt de continuïteit van de zorg op geen enkel ogenblik in het gedrang en kunnen we onze bewoners alle zorgen blijven geven die ze nodig hebben.

Overgeschakeld op cohort zorg.

Op basis van de testresultaten, de richtlijnen van de overheid en de instructies van de medisch experten hebben we de organisatie van de zorg bijgestuurd en gaan we over tot cohort-zorg. Concreet houdt cohort-zorg in dat besmette bewoners worden gescheiden van niet-besmette bewoners, door ze apart te verzorgen. Deze beslissing ligt in het verlengde van het tot op heden gevoerde beleid namelijk het strikt opvolgen en toepassen van de richtlijnen van de overheid en de instructies van de medisch experten. We hebben dit van bij het begin van de crisis gedaan en zullen dit ook in de toekomst blijven doen. Dit doet ons besluiten dat het virus ons woonzorgcentrum wellicht is binnengedrongen voordat de door de overheid uitgevaardigde maatregelen van kracht werden.