• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

ouderraden1300euro

Wanneer begin maart het coronavirus zo hard toesloeg waren het de minderbedeelden en de zwakkeren in onze samenleving die daar het eerst door werden getroffen.

Grensloos vzw uit Ravels is een organisatie die probeert de grootste noden te verlichten van mensen aan die zwakke kant van de maatschappij die altijd dagen over hebben op het einde van de maand, maar geen geld meer om de dagelijkse noden te vullen.

Enkele mensen uit de ouderraden in onze Ravelse scholen bleven niet bij de pakken zitten en beantwoordden de oproep van de voedselbank Grensloos vzw om steun, omdat de nood toen al hoog werd en de eerste noodkreten uit hun achterban werden opgevangen.

Daarom besloten ze om alle Ravelse ouderraden bij elkaar te brengen om te proberen iets te betekenen voor de organisatie, die wekelijks 300 tot 350 zwakkeren probeert bij te staan door middel van basisproducten om hun leven draaglijker te maken.

Eén Euro per schoolgaand kind.

Om het niet te moeilijk te maken en om een groot draagvlak te creëren besloten ze om één euro per schoolgaand kind in heel Ravels te schenken aan de organisatie.

Op deze manier willen ze tonen dat ook zij begaan zijn met alle kinderen van ouders in onze gemeente die het soms een tikje moeilijker hebben dan anderen, zeker in de laatste weken.

Met de opbrengst zullen er hoofdzakelijk verse groenten en fruit worden aangeschaft en verdeeld onder de getroffen families.