• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

             BREAKING CORONA NEWS . . . .            

20200727 wilmes

De veiligheidsraad is nog maar net afgelopen, maar de volgende maatregelen zijn reeds zeker.

We gaan gedwongen terug naar sociale bubbels fel beperkt worden voor de duur van minimaal één volledige maand.....

 Vanaf woensdag 29 juli geldt, voor minstens de komende maand: 

 • De sociale bubbel wordt kleiner: een gezinsbubbel zal de komende maand maximaal contact mogen hebben met 5 andere volwassenen, kinderen niet ingebrepen. Tot nu toe mocht iedereen 15 mensen zien per week, en mochten die contacten wekelijks wisselen. "Uiteraard moet u in elke situatie voorzichtig zijn."
 • Niet-begeleide evenementen (denk aan uitstappen, samenscholingen of familiebijeenkomsten) zijn beperkt tot 10 personen, kinderen niet meegerekend.  
 • Ook evenementen worden opnieuw kleiner. Binnen worden er nog 100 mensen toegelaten, buiten 200 mensen. Dat is een halvering, want tot nu stonden die aantallen op 200 mensen binnen en 400 mensen buiten. Op de evenementen worden mondmaskers verplicht. 
 • Telewerken wordt opnieuw "sterk aanbevolen".
 • Winkelen wordt beperkt: je moet opnieuw alleen winkelen. Een uitzondering geldt voor minderjaringen of mensen die hulp nodig hebben. Je mag maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve wanneer je een afspraak hebt. De solden zouden wel behouden blijven.
 • De kaart met gratis treinritten, die iedereen krijgt, wordt uitgesteld tot september. 
 • Ook sportlessen en welnesscentra hebben vanaf nu een registratieplicht.

Lokaal krijgen de besturen de opdracht om "krachtdadig op te treden als de epidemiologische situatie verslechtert". "Ze hebben alle ruimte om in te grijpen." Wilmès geeft ook een duidelijke opdracht aan Antwerpen: "De urgentie in Antwerpen vraagt om krachtige maatregelen die onmiddellijk te nemen zijn, daarom zit de crisiscel samen om nog extra maatregelen te nemen."

"De belangrijkste aanpak is echter de individuele aanpak", klinkt het bij Wilmès. "Wat kan ik doen om het coronavirus te bestrijden om mezelf en mijn geliefden te bestrijden? Dat moeten we onszelf voortdurend afvragen. Want als we dit niet kunnen bedwingen, zal het ook een collectief falen zijn. Blijf zorgen voor uzelf en voor elkaar."

"De belangrijkste aanpak is echter de individuele aanpak."

Premier Sophie Wilmès