• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

Gisteren kwamen, ondanks het gure weer, toch een flink aantal vrijwilligers zich aanbieden voor de simulatie van de vaccinatieprocedure voor de zones Noorderkempen en Kempenland, de zogenaamde dry run.

Alles werd uitvoerig getest door de mensen van de Eerstelijnszone Kempenland onder leiding van dr. Kris Bayens, vanaf de aankomst op het centrum tot en met het verlaten van hal 5 na de prik.

1 filmcameraVideo vaccinatieprocedure  © RAWEPO

Geen echte vaccins.

Natuurlijk waren er geen echte vaccins maar werd enkel gedaan alsof door de vrijwilligers, zodat het vaccinatieteam kon controleren of alle procedures wel goed gevolgd werden.

De volledige procedure is uitgeschreven door de Vlaamse overheid en voorziet 5 verschillende fases die nauwgezet moeten worden opgevolgd. 

 1. Controle van de temperatuur: bij aankomst in de hal wordt de temperatuur van iedereen gemeten met een digitale meter. Dit leverde in Weelde nog de grootste problemen op omdat het temperatuurverschil met de buitenlucht zo groot was door de toch wel extreme koude. Bij bijna alle testpersonen ging de meter in de fout omdat deze blijkbaar niet geschikt is om deze marge in temperatuur te meten. Goed dat dit op deze manier aan het licht kwam, hier wordt zonder twijfel aandacht aan besteed bij de evaluaties.dryrun1
 2. De tweede stap is de registratie: Na de ingang is het misschien aanschuiven geblazen zoals op de luchthaven (toch even een gevoel van vakantie ?). Hier moet je je identiteitskaart tonen zodat kan worden gecontroleerd dat je op de vaccinatielijst van deze bewuste dag voorkomt. Vergeet dus niet uw identiteitskaart mee te nemen, anders kan je al terug naar huis keren….dryrun7
 3. De anamnese: na uw registratie zal een steward u begeleiden naar een medisch assistent voor de anamnese ( een moeilijk woord voor medisch voorgesprek ) waar u allerlei vragen zal worden gesteld. Dit gesprek is uitermate belangrijk voor mensen die een eventuele voorgeschiedenis hebben waaruit zou blijken dat ze toch niet in aanmerking zouden kunnen komen om op dit moment te worden gevaccineerd. Dat kan een heleboel oorzaken hebben, uw veiligheid staat namelijk voorop.dryrun9
 4. De vaccinatie zelf: na het medische voorgesprek is het mogelijk dat u eventjes moet wachten vooraleer u in een gesloten kabinet uw prik krijgt toegediend. Hiervoor dient u de bovenarm te ontbloten. Het is dus aanbevolen om geen al te ingewikkelde kledij te dragen zodat dit vlotjes kan verlopen. Na de kleine pleister en wat goede raad mag u zich begeven naar de wachtruimte.dryrun5
 5. Recoveryruimte: in deze wachtruimte moet u nadien nog een kwartiertje op een stoel plaatsnemen, hierbij wordt iedereen in de gaten gehouden zodat er zich geen complicaties voordoen. Dit is een standaardprocedure die ook geldt voor de groepspuit. Als u zich niet goed voelt steekt u gewoon een hand op en een vrijwilliger van het Rode Kruis zal u ter hulp snellen inden nodig.

Simulaties

Bij de vrijwilligers moest af en toe wel eens iets mislopen, zo waren er vergeten documenten, identiteitskaarten, eentje durfde al eens flauwvallen en er wou er ook een zich druk maken door de stress. Op alle situaties waren de mensen van Eerstelijnszorg Noorderkempen voorbereid zodat ze op 15 februari kunnen starten met de vaccinaties van de eerstelijnszorgverleners. Op 1 maart volgen onder meer de 65-plussers.

dryrun2

dryrun4

dryrun3

dryrun8

“De opstart in de eerste weken zal vermoedelijk ook nog beperkt zijn. Als we de ramingscijfers bekijken van wat ze verwachten ons te kunnen leveren qua vaccins, dan zitten we aan een tempo van zo’n 1.000 vaccinaties per week. Maar we zijn klaar om naar de maximumcapaciteit te gaan - in beide centra kunnen we gaan tot zo’n 2.000 vaccinaties per dag. De vaccins die onze richting uitkomen zullen allemaal vlot aan de man gebracht kunnen worden”, aldus dr. Bayens die ons later te woord stond. “Het is altijd afwachten en kijken wanneer de vaccins kunnen geleverd worden. Een week van tevoren zouden we bericht moeten krijgen over het aantal vaccins dat we krijgen. Vanaf dan kunnen we de mensen uitnodigen en hier in het centrum inplannen.”

elz kempeland logo 2Vragen over de vaccinaties ? 

Algemene info over de vaccinatiecentra

Mijn afspraak voor een vaccininatie

Mijn bezoek aan het vaccinatiecentrum

Hoe geraak ik er?

Info voor zorgverleners

Informatie over het vaccin

Nuttige links en varia

Ik wil helpen bij de vaccinatie

bron: https://elzkempenland.be/veelgestelde-vragen/