• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 11 april 2021

vaccinatie vrijwilligers 

Op Weelde Depot mochten op dinsdag ook de 55+ vrijwilligers deze week aanschuiven voor hun eerste vaccinatie.

Nadat de jongere vrijwilligers al twee weken eerder hun eerste prik kregen toegediend, mochten na de goedkeuring voor het Astrazeneca ook +55’ers aanschuiven voor hun eerste shot.

 

Onderstaande info is van kracht op 10 maart 2021, klik voor de laatste info naar deze website voor de actuele correcte informatie: https://elzkempenland.be/

 

Info voor personeel, vrijwilligers en stagiairs

V. Ik heb me reeds aangemeld, maar heb nog niets vernomen. Wat moet ik doen?

Tijdens de eerste weken zal er slechts met een beperkt aantal vrijwilligers gewerkt worden. Deze worden telefonisch of per e-mail gecontacteerd.

Vrijwilligers krijgen toegang tot de online planningstool via een zelf aangemaakte account.

Je kunt jezelf inschrijven op de momenten die worden vrijgegeven. Je kan dus zelf aangeven wanneer je kan en wanneer niet.

V. Ik wil helpen in het vaccinatiecentrum, waar meld ik me aan?

Als je wil helpen als vrijwilliger in de vaccinatiecentra, dan kun je je aanmelden via het formulier op de website van ELZ Kempenland.

V. Welke taken kan je als vrijwilliger uitvoeren?

Volgende functies kunnen vrijwilligers invullen:

Niet-medisch/verpleegkundige taken:

 • Parkeerwachter: onthaal op de parking, begeleiding van mensen met een extra nood zoals rolstoelgebruikers of mensen met een visuele beperking…
 • Onthaalstewards: meten van de temperatuur van bezoekers, zorgen dat mensen voldoende afstand houden, nakijken of iedereen de handen ontsmet…
 • Onthaalmedewerkers: registratie van bezoekers, controleren of ze een afspraak hebben (onthaalmedewerkers hebben geen medisch of paramedisch diploma nodig).
 • Onthaalsteward wegwijs: de steward die de bezoeker doorverwijst naar anamnese.
 • Onthaalsteward vaccinatie: helpt de mensen met aan-en uitkleden als dat nodig is, ontsmet stoelen.

Medisch/verpleegkundige functies (medisch/verpleegkundig of paramedisch diploma is noodzakelijk afhankelijk van de functie):

 • Anamnese: je neemt de medische vragenlijst af van de bezoeker.
 • Voorbereider: je bereidt de vaccins voor in samenwerking met de farmaceutisch expert.
 • Vaccinator: je dient de vaccins toe bij de bezoekers.
 • Observator: na de vaccinatie toekijken of er bij de klanten geen bijwerkingen optreden, ontsmetten van stoelen, beantwoorden van vragen (observators moeten een medische achtergrond hebben).

Apothekers die mee willen werken kunnen zich best melden bij Lut Robbrechts (Turnhout) of Gert Geerts (Weelde). Artsen kunnen zich aanmelden via de online planningstool.

V. Hoeveel uren moet ik werken als vrijwilliger?

Er wordt gestreefd naar een bepaalde continuïteit om veiligheid e.d. te kunnen garanderen en stelden daarom minimum 100u voorop voor de hele vaccinatieperiode (maart – oktober). Dit zou op maandbasis ongeveer kunnen neerkomen op 12,5u/maand, maar kan uiteraard anders gespreid worden op een tempo dat voor de vrijwilliger haalbaar is.

Voor de nog actieve zorgverleners willen we daarvan afwijken gezien jullie nog dagelijks in de zorg staan. Elk engagement is steeds welkom!

V. Word ik gevaccineerd als ik kom helpen of werken in het vaccinatiecentrum?

Ja. Afhankelijk van welke taak je uitvoert en in welke mate je je engageert bepaalt wanneer je je vaccin zal krijgen. Voor de vaccinatie van het personeel en de vrijwilligers die in het vaccinatiecentrum actief zijn, is er een stappenplan opgemaakt; uiteraard is dit alles onder voorbehoud van levering van voldoende vaccins

 • Prioriteit gaat naar diegenen die in rechtsreeks en nauw contact komen met de te vaccineren persoon. Dit zijn de verpleegkundigen en de arts. Tijdens de start van de vaccinaties zullen de verpleegkundigen en huisartsen die reeds gevaccineerd zijn dankzij de overschotten in de WZC meteen ingeschakeld worden.
 • Het toekomstige personeel en de vrijwilligers die zich in voldoende mate engageren, worden samen gevaccineerd met de eerstelijnszorgverstrekkers.
 • Vaccinatie van personeel/vrijwilligers gebeurt in het vaccinatiecentrum van tewerkstelling en niet in het vaccinatiecentrum waar men woont.

V. Krijg ik een opleiding als medewerker van een vaccinatiecentrum?

Voor de verschillende rollen in het vaccinatiecentrum hebben we functieprofielen en draaiboeken opgemaakt. Je zal deze info krijgen van tevoren krijgen.

In specifieke gevallen worden ook opleidingen of handleidingen voorzien (vb. opleiding Doclr, stockbeheer, planningstool).

V. Ik gaf mijn beschikbaarheid (tot en met augustus) door via de planningstool, wat als er ondertussen toch nog iets wijzigt?

Alle gescreende vrijwilligers zullen een mail ontvangen zodat ze via een account toegang krijgen tot de planningstool. Je kan jezelf inschrijven op de momenten die worden vrijgegeven. Je kan dus zelf aangeven of je wel of niet kan. Van zodra je gepland staat gaan we ervan uit dat je aanwezig zal zijn. Indien je door omstandigheden toch niet aanwezig kan zijn zal je de verantwoordelijke van de planning hiervan op de hoogte moeten brengen.

V. Kan ik mijn stage doen in een vaccinatiecentrum?

Er zijn afspraken gemaakt met Thomas More, campus Turnhout en met HIVSET om studenten/leerlingen in te zetten in de vaccinatiecentra met een stage-overeenkomst. Wil je je stage doen in een vaccinatiecentrum, dan dien je contact op te nemen met jouw school.

Je kan je ook daarbuiten engageren als niet-medisch geschoold personeel. Als student zorgkundige is het wel mogelijk om een rol als observator op te nemen.

De stage moet altijd via schoolinstelling verlopen.

V. Ik kom helpen als stagiair. Hoe word ik geïnformeerd?

Je krijgt informatie via de school waaraan je verbonden bent, zowel over de inhoud en de planning van jouw stage als over jouw stage-overeenkomst.

bron: https://elzkempenland.be/

vaccinatie vrijwilligers agnes