• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
dinsdag 13 april 2021

RESERVELIJSTEN INFO

De Eerstelijnszone (ELZ) Kempenland is genoodzaakt de werkwijze rond reservelijsten voor de vaccinatiecentra in Turnhout en Weelde enigszins aan te passen.

‘We willen geen enkele dosis van onze vaccins verloren laten gaan’, zegt ondervoorzitter van de ELZ Kempenland Luc Op de Beeck.

‘De coronacijfers van de voorbije dagen en weken maken pijnlijk duidelijk dat het virus nog steeds rondwaart. De vaccinatiecampagne moet en kan ons uiteindelijk uit deze crisis halen. Elke spuit is dan ook kostbaar, elke inenting brengt ons een stap dichter bij ons normale leven.’

‘Onze medewerkers in de vaccinatiecentra sturen uitnodigingen naargelang er vaccins beschikbaar zijn. Dat weten ze telkens een tiental dagen van tevoren, wat hen de tijd geeft om uitnodigingen te versturen en per dag de openingsuren en het aantal vaccinatielijnen te bepalen’, zegt dokter Kris Bayens, voorzitter van de ELZ Kempenland. ‘Er zijn echter altijd annuleringen en helaas ook mensen die gewoon niet komen opdagen, zonder verwittiging. We hebben dat tot nu toe proberen op te lossen met een systeem van overboekingen, maar we willen een groter vangnet inbouwen. Daarom leggen we nu toch reservelijsten aan waarop alle burgers zich kunnen inschrijven. Er is wel één voorwaarde: wie zich inschrijft, moet bij een oproep onmiddellijk naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moeten ze zich daar kunnen aanmelden.’

Inschrijven kan via de website van de ELZ Kempenland. De reservelijst wordt dagelijks herschikt zodat steeds de  rangorde gerespecteerd wordt  die in de hele vaccinatiecampagne geldt.

‘Eerst komen dus de hoogrisicopatiënten ouder dan 45 jaar aan bod. Deze kunnen enkel aangemeld worden door huisartsen.  In tweede orde komen de gewone burgers aan bod die gerangschikt worden volgens leeftijd. Indien er op het einde van de dag toch nog enkele vaccins overblijven nemen we zelf contact op met prioritaire beroepsgroepen’, vervolgt schepen Op de Beeck.

‘We merken dat mensen soms hun afspraak annuleren in de hoop dat ze bij een volgende uitnodiging een vaccin van een ander merk zullen krijgen. Die garantie is er nooit en ik raad het ook ten stelligste af: de volgorde die we hanteren, is gebaseerd op risicofactoren en hoogdringendheid. Sla dus je beurt niet over, alle vaccins zijn effectief en veilig. Laat de terugkeer naar je oude leven niet afhangen van de vaccinatie van anderen, ga zelf je spuitje halen’, besluit dokter Bayens.

www.elzkempenland.be