• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
donderdag 6 oktober 2022

BOOSTERCAMPAGNE

Binnenkort start het vaccinartiecenntrum op Weelde Depot opnieuw met booster vaccins voor de + 80 jarigen.

De 80-plussers en personen uit woonzorgcentra (WZC) komen in aanmerking voor een tweede booster. 

Wie?

 • Alle 80-plussers
 • Alle bewoners uit WZC (ongeacht de leeftijd)

Voorwaarden 

 • Minimum 4 maanden tussen de vorige vaccinatie en de tweede booster
 • Voor bewoners binnen de regio van Eerstelijnszone Kempenland

Hoe?

Bewoners van WZC ontvangen geen uitnodiging. Ze worden in het woonzorgcentrum gevaccineerd

80-plussers die niet in een WZC wonen, ontvangen een uitnodiging. Zij bevestigen, weigeren of verplaatsen hun afspraak online of via het callcenter (014 39 56 56)

Waar? 

 • Bewoners van WZC worden gevaccineerd in hun woonzorgcentrum
 • 80-plussers worden gevaccineerd in een vaccinatiepunt: bewoners van Ravels, Weelde en Poppel laten zich vaccineren in gemeentezaal Den Eel. 

Waarom?

 • 80+ en bewoners van WZC zijn het meest kwetsbaar om ernstig ziek te worden van COVID19
 • WZC zijn kwetsbaar voor uitbraken
 • Deze doelgroep heeft als eerste de eerdere boosterdosis gekregen, waardoor er de meeste tijd is verstreken sinds hun laatste vaccinatie
 • Door nu te vaccineren, houden we de bescherming bij kwetsbare bejaarden zo hoog mogelijk tegen de omicron golf die nog niet is uitgewoed
 • Nieuwe vaccins die betere bescherming bieden tegen varianten van SARS-Cov2 worden pas in het najaar verwacht. Om deze nieuwe vaccins in het najaar aan dezelfde kwetsbare bejaarden te kunnen aanbieden, is het belangrijk dat er voldoende tussentijd is t.o.v. een vorige vaccindosis.