• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
donderdag 6 oktober 2022

Milieu

Een tweetal weken geleden kregen we het merkwaardige bericht dat aan -het zo besproken- Turnhouts Vennengebied extra werd bemest voor natuurherstellende werken.

We konden dit zelf vaststellen maar begrepen dit niet goed en gingen te rade bij mensen die goed menen te beseffen waarover dit gaat.

gezelschapsspelen boshuis

Natuurpunt heet voor de volgende maand een aantal leuke activiteiten voor u op touw gezet.

Kijk verder of er iets bij zit voor u of uw familie.

Vanmorgen werd de ruimte voor het gemeentehuis van Ravels geblokkeerd door een colonne tractoren.

Ongeruste boeren uit onze gemeente en nabije regio kwamen een hele stapel bezwaarschriften afgeven aan burgemeester Luyten in de hop dat deze ook echt serieus worden genomen door de betrokken diensten.

sluikstort wieriken

OK…. Het leven wordt duurder, de naft is bijna niet meer te betalen en den ellentrik blijft ook maar stijgen.

Maar dat wil toch niet zeggen dat we ons vuilzakken voortaan zomaar overal kunnen weggooien? Er komen toch ook nog generaties na ons...

repaircafe1

Het was wederom gezellig in zaal De Brouwerij te Weelde voorbije zaterdag 28 mei ’22.

Om 14 u had het weggeefkraam reeds ruime belangstelling van enkele Oekraïense vrouwen die in Ravels zijn gehuisvest als oorlogsvluchteling.

GEZOND LEVEN Integrale gezonde publieke ruimte

Kinderen bewegen te weinig en zitten te veel stil. Op latere leeftijd kan dit gevolgen hebben voor hun gezondheid.

Tot die conclusie kwam het WIV (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid) na een grootschalig onderzoek. 

repaircafe18

Repair Café is een initiatief dat repareren promoot als alternatief voor weggooien.

⇒ Na 2 corona-jaren kunnen we eindelijk terug een volwaardige Repair Café aanbieden op onze vertrouwde plaats nl. De Brouwerij - Weeldestraat