• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
maandag 6 juli 2020
NIEUWTJES

pelsdierenstop

Toen vorig jaar eind juli de partij Groen in het centrum van Poppel een ludieke actie hield tegen de pelsdierenfabriek aan de Steenweg Baarle, waren de verwachtingen niet dat er op korte termijn iets ging veranderen. 

Ondanks alle negatieve adviezen besliste de Raad van State op 6 juni 2017 dat kweker Schellekens zijn pelsenkwekerij in Poppel aan de Steenweg/Hondseinde mocht uitbreiden. 

Minister Muyters verbiedt pelsdierenkweek.

muyters

Nadat de gemeente al in 2011 de bouwwerkzaamheden liet stilleggen toen Schellekens zijn pelskwekerij van 3.000 dieren wilde uitbreiden, kon hij plots toch een vergunning krijgen voor maar liefst 38.000 dieren.

De Vlaamse regering heeft vorige week echter ingestemd met een ontwerp van decreet waarmee minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) een einde maakt aan de bestaande pelsdierkweek in Vlaanderen.

"Uiterlijk 1 december 2023 moeten alle zeventien de pelsdierkwekerijen die nog actief zijn in het Vlaamse land hun deuren sluiten. Voor die tijd moeten de kwekers zich al aan een reeks voorwaarden houden. Zo mogen ze de komende jaren hun activiteiten niet meer verplaatsen of uitbreiden. Ze mogen ook enkel nog verder kweken met de soort die ze vandaag houden."

Op die manier halen de actievoerders een jaar na datum hun slag toch nog thuis. 

Zaak sleept al lange tijd aan.

Toen in augustus 2011 de Ravelse burgemeester de bouwwerken liet stilleggen dacht men in de buurt dat daarmee de kous wel af zou zijn, maar dat was buiten de hardnekkigheid van de eigenaar gerekend.  Hij had zijn kwekerij gevestigd in landbouwgebied en was daarmee van oordeel dat hij wettelijk recht in zijn schoenen stond.

Enkele weken na de stopzetting van de werken vroeg Schellekens prompt een regularisatie en een nieuwe bouwvergunning aan die hem ook werd toegestaan en afgeleverd op grond van het feit dat hij in landbouwgebied gevestigd  was en er geen enkele wettige reden bestond om de toelating te weerhouden.

Juni 2016 ….. Milieuvergunning voor uitbreiding naar 38.000 dieren wordt geweigerd.

Alles blijft enkele jaren rustig tot  in juni 2016 de uitbreiding van de milieuvergunning van 17.800 naar maar liefst 38.000 dieren wordt geweigerd.

Hoe zijn we in enkele jaren tijd onopgemerkt van een kwekerij van 3.000 dieren gegroeid naar 17.800?

De eigenaar diende in januari een uitbreidingsaanvraag voor zijn milieuvergunning in naar 38.000 dieren. Iedereen in de buurt was verontwaardigd en het eerste protest stak de kop op. Er werden negatieve adviezen gegeven via de gemeente, zelfs dierenorganisatie Gaia ging zich er mee bemoeien. De kwekerij is wel in landbouwgebied gelegen en eigenlijk was er voor de gemeente geen grond om negatief te adviseren, behalve het feit dat pelsdierenfokkerijen gevoelig liggen bij de publieke opinie.

 © RAWEPO

De bestendige deputatie van de provincie besliste dan ook in mei 2016 om geen vergunning te verlenen aan de uitbreiding. Het wordt voor de tegenstanders nog mooier wanneer ook minister Schauvliege scandeert dat de milieuaanvraag tegenstrijdig is met het regeringsbeleid en de weigering een mooi bewijs is van  dit beleid.

Juni 2017: Raad van State fluit Schauvliege en deputatie terug.

Vlaams minister van Natuur en Landbouw Minister Schauvliege lag in die tijden wel meer onder vuur  en ook in deze zaak had ze wellicht te vroeg victorie gekraaid. De Raad van State oordeelde dat er geen wettelijke grond was om de milieuvergunning voor mijnheer Schellekens te weigeren.  

Het was een flinke opdoffer voor de buurtbewoners die dachten dat ze een gewonnen zaak hadden. Met deze beslissing kon kweker Schellekens zijn fokkerij uitbreiden naar één der grootste kwekerijen van België.

Kweker Schellekens, van origine een Nederlander die tijdig zijn vaderland verliet door de jarenlange boycot van “Bont voor Dieren” zag in het Belgische Poppel, net over de grens met Nederland zijn kans schoon om een nieuwe kwekerij op te zetten, ondanks de negatieve geluiden vanuit de politiek en de publieke opinie. In Nederland is er definitief een uitdoofbeleid van kracht sinds  2016 om tegen 2024 alle nertskwekerijen te sluiten. Het economische belang van enkele fokkers weegt niet op tegen het algemeen belang concludeerde de rechtbank na jarenlange procedures.

De kwekers kunnen wel rekenen op een compensatiebedrag als ze voor  1 december 2023 hun deuren sluiten. Als ze vroeger sluiten zal het compensatiebedrag groter zijn in verhouding.