• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
zaterdag 4 april 2020

fietspad

Eindelijk is het zover en kunnen we starten aan fase 3 van het vrij liggend fietspad tussen Ravels en Weelde.

“ Met de aanleg van fietspaden langs gewestwegen als speerpunt tijdens deze legislatuur is met de start van de Turnhoutseweg weer een stap dichter gekomen met ons uiteindelijk einddoel: veilige fietspaden langs elke gewestweg in Ravels “ zegt Patrick Van Den Borne (schepen van Mobiliteit).

Onteigeningen afgerond.

Onlangs werden de laatste onteigeningen afgerond en is de gunning van de werken gebeurd. Aannemer Frans Van Gorp van Poederlee heeft als laagste bieder deze werken toegekend gekregen voor de som van € 940.873. Deze werken worden voor 100% gesubsidieerd door Vlaanderen.

Burgemeester Walter Luyten is verheugd dat de aannemer beloofd heeft om op 15 oktober te starten met de voorbereidende werken.  “In eerste instantie zal de volledige strook waar het latere fietspad komt te liggen vrijgemaakt worden van alle obstakels. Begin november zal dit klaar zijn waarna de verschillende nutsmaatschappijen kunnen starten met het ondergronds brengen van de leidingen. Over het volledig gedeelte van de Elzenstraat tot aan Moleneinde zullen de leidingen ondergronds gebracht worden. Deze werken en het overkoppelen van de woningen die nu op het luchtnet zijn aangesloten dienen voor het kerstverlof volledig afgerond te zijn “ aldus Walter Luyten

Streefdatum bouwverlof 2019.

Afhankelijk van het winterweer zal er kort na nieuwjaar dan gestart worden met de uiteindelijke aanleg van het fietspad. Tijdens de werken gaat de N12 niet afgesloten worden, er zal steeds met plaatselijke signalisatie voor beurtelings verkeer gewerkt worden waar nodig, wel voorzien we een adviesroute via Ravels-Eel voor het doorgaand verkeer.  Een hoopvolle schepen Van den Borne maakt zich sterk dat het fietspad tegen het bouwverlof van 2019 klaar zal zijn zodat er volgend jaar tijdens de vakantie volop gebruik van gemaakt kan worden.