• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
vrijdag 25 juni 2021

foto kinderklimaattop 8

Vorige week vrijdag kwamen 29 burgemeesters uit onze regio samen om hun engagementsverklaring te onderteken waarin ze hun doelstellingen kenbaar maken.

De grootste ambitie die ook door Ravels burgemeester Luyten wordt uitgesproken is de vermindering van 40% uitstoot CO².

De kinderen hielden ook hun eigen klimaattop en plaatsen voortaan hun eigen stoel bij de besluitvormers. Voor Ravels tekenden Lev Moonen en Zeger Bleyen present op hun eigen kinderklimaattop. 

29 KEMPENSE BURGEMEESTERS TEKENEN VOOR HET KLIMAAT

29 Kempense burgemeesters ondertekenden het nieuwe streekproject Kempen2030. 40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

Op 11 oktober gaven de 29 Kempense burgemeesters, ondersteund door een strategisch partnerschap, officieel het startschot voor Kempen2030. Het (ver)nieuw(d)e streekproject wordt breed verankerd in het lokaal beleid en heeft de ambitie om van de Kempen een klimaatvriendelijke regio te maken. Een regio met comfortabele, energiezuinige woningen. Een regio waar veel gefietst wordt. Een regio met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving. Een regio waar landbouw en natuur hand in hand het groene karakter van onze regio versterken. Een regio waar energie slim gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen.

40% CO2 besparen tegen 2030 én inzetten op klimaatadaptatie. Dat is de doelstelling die gemeenten, burgers, bedrijven en organisaties SAMEN moeten waarmaken als noodzakelijke tussenstap voor een klimaatneutrale Kempen tegen 2050.

KEMPENSE KINDERKLIMAATTOP

foto kinderklimaattop 1

foto kinderklimaattop 7

klimaatactie Lev WLKinderen uit alle Kempense gemeenten verzamelden afgelopen maanden voor de Kempense kinderklimaattops. Onder begeleiding van Good Planet Belgium brainstormden ze over hoe we van de Kempen een klimaatvriendelijke regio kunnen maken. Daarnaast versierden de kinderen een toekomststoel, een stoel die een plek aan de beslissingstafel krijgt en de stem van de toekomstige generatie vertegenwoordigt. Via de symbolische actie willen kinderen de gemeenten aanmoedigen om klimaatvriendelijke beslissingen te nemen. Op de Kempen2030 kick-off op 11 oktober werden hun ideeën voorgesteld en kreeg iedere Kempense burgemeester  een toekomststoel overhandigd.

Voor Ravels was Lev Moonen naast Zeger Bleyen de woordvoerder uit onze mooie gemeente die een eigen mening heet en daar ook duidelijk voor uitkomt als het over zijn toekomst gaat.

Voor meer informatie over de klimaattop en het burgemeestersconvenant :

Volg de Facebookpagina www.facebook.com/Kempen2030, neem een kijkje op de nieuwe website www.kempen2030.be of lees de Kempen2030-krant, die halfjaarlijks in de brievenbus valt

ONZE RAVELSE KLIMAATAMBASSADEUR LEV AAN HET WOORD