• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
donderdag 6 mei 2021

recyclagepark heropent1

Nadat het containerpark van Ravels aan de Vooreel noodgedwongen haar poorten moest sluiten op 17 maart schoten de sluikstortjes in onze gemeente als paddestoelen uit de grond.

Van overal kwamen meldingen van nieuwe sluikstorten, daar komt nu hopelijk verandering in met de heropening van het containerpark.

Mededeling Minister Demir. 

Wanneer afvalintercommunales de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en hun afvalparken gecontroleerd kunnen openen zonder de afvalophaling in het gedrang te brengen, dan mogen ze dat vanaf dinsdag 7 april. Dat laat Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir weten. De federale evaluatiecel CELEVAL gaf gunstig advies op een voorwaardelijke opening van de recyclageparken onder strikte voorwaarden. Demir verspreidt daarover vandaag een omzendbrief.

“Bij de afvalophaling zien we tot nader order een stabiel verloop in aantal afwezige personeelsleden. De afvalintercommunales maken zich bovendien sterk dat ze voldoende personeelsleden kunnen voorzien voor zowel ophaling als recyclageparken. We geven hen nu die mogelijkheid.”, stelt Demir. Waar het nodig is kunnen interimarbeiders, tijdelijke werklozen of personeelsleden van de lokale besturen ingezet worden. De huis-aan-huisophaling blijft voor Demir evenwel de prioriteit.

Toch zullen de bezoekers van de recyclageparken enkele richtlijnen strikt moeten naleven. Die zullen zo snel mogelijk breed verspreid worden. Zo blijven de afstandsregels erg belangrijk, moet elk persoonlijk fysiek contact vermeden worden, zijn cash betalingen niet mogelijk, zijn mensen verplicht om in hun wagen te blijven zitten in de wachtrij en mogen maar een beperkt aantal personen tegelijk op het recyclagepark.

BURGEMEESTERS MOETEN VOLDOENDE TOEZICHT VOORZIEN

“Om de naleving van de noodzakelijke maatregelen op de recyclageparken af te dwingen en om de wachtrijen aan de ingang te beheersen, zeker als die op de openbare weg staan, worden de burgemeesters gevraagd garant te staan voor voldoende politioneel toezicht, zeker gedurende de eerste dagen.”, stelt Demir.

Waar intercommunales over een operationeel reservatiesysteem beschikken, wordt het aanbevolen die te gebruiken. “Lokale besturen die hierover niet beschikken moeten het aantal voertuigen op het park beperken.”, luidt het.

Recyclageparken zamelen waar mogelijk alle afvalstromen in behalve asbest. Als ze zelf oordelen dat dit ze dit niet aankunnen, worden in een omzendbrief prioritaire afvalstromen aangewezen. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

OOK AFVALVERWERKERS BEREIDEN ZICH VOOR

“De sluiting van de recyclageparken enkele weken geleden was echt nodig. Ook afvalintercommunales waren daarvoor vragende partij. Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die erg nonchalant met de richtlijnen omgingen. Zo bracht men zichzelf én anderen in gevaar. Die situatie was onhoudbaar. Inmiddels lijkt iedereen de ernst van de zaak te begrijpen”, stelt Demir. 

Op het moment van de sluiting waren er bovendien ook al enkele problemen met de afvalverwerking van bepaalde fracties, waardoor die niet meer opgehaald werden in de parken. De afvalverwerkingsbedrijven bereiden zich inmiddels in overleg met de afvalintercommunales volop voor zodat ze volgende week klaar zijn voor een gecontroleerde heropening.

Demir benadrukt nog dat de huis-aan-huisophaling dé prioriteit blijft en dat alle beslissingen onderhevig zijn aan verdere evoluties van het COVID-19-virus.

“We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar. Een ordentelijk verloop van de heropening staat of valt met de flankerende maatregelen die de lokale besturen en de afvalintercommunales moeten nemen”, besluit Demir.