• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zaterdag 8 mei 2021

Quirijnen nertskewekerij Poppel

opiniestuk groen ravels

In verschillende nertskwekerijen in de grensstreek in Nederland zijn de nertsen besmet geraakt met het coronavirus.

Omdat in Poppel ook zo'n kwekerij aanwezig is, zorgt dit voor ongerustheid bij de omwonenden.

Actieve monitoring bij 16 nertskwekerijen in ons land.

In het Federaal Parlement is de discussie al gevoerd. Op vraag van Barbara Creemers (Groen) en andere Parlementsleden, gaf de bevoegde Minister (Denis Ducarme) volgende uitleg. "In overleg met de RAGCA (Risk Assessment Group - COVID Animals) heeft het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) contact opgenomen met de kwekers en hun dierenartsen, alsook met hun beroepsfederatie. Zij werden met name individueel geïnformeerd over de aanbevelingen van de RAGCA . Hen werd ook gevraagd waakzamer te zijn en het FAVV op de hoogte te brengen van verdenkingen van gevallen van COVID-19 in hun bedrijf. Op 25 mei 2020 heeft de minister ook gevraagd een passieve en actieve monitoring in te voeren in de zestien nertshouderijen in het noorden van het land." (https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic243.pdf)  Het wordt dus van dichtbij opgevolgd. 

Actie van Groen in 2017

In 2017 heeft Groen Ravels op een ludieke manier geprotesteerd tegen de uitbreiding van de nertskwekerij in Poppel. We sloten enkele leden van onze groep gedurende de protestactie op in een kooi. Dieren doden, louter voor hun pels, is niet verantwoord. Bovendien zitten de dieren in dergelijke kwekerijen in kleine kooien op elkaar, wat neurotisch gedrag veroorzaakt. We zijn dan ook blij dat in 2018 beslist is om alle pelsdierkwekerijen in Vlaanderen te sluiten tegen 1 december 2023. De eigenaar wordt daarvoor vergoed (hoe vroeger hij stopt, hoe hoger die vergoeding zal zijn). 

We weten ook al langer dat dergelijke bedrijven een broeihaard kunnen zijn van ziektes. Wat we niet weten is wanneer het coronavirus gedaan zal zijn. We kunnen alleen maar hopen dat de grote economische onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de kweker een incentive kan zijn om zijn zaak vroegtijdig uit te doven en verder dierenleed en risico op besmetting te voorkomen. Kwekerijen, kies nu eieren voor uw geld.

Paniek is absoluut niet nodig en is geen goede raadgever. Wat wij gaan doen is het volgende. We zullen tijdens de volgende gemeenteraad twee dingen vragen: enerzijds dat het gemeentebestuur onze burgers informeert en anderzijds dat zij de zaak van dichtbij mee opvolgen. De kwekerij ligt immers op ons grondgebied en we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de omwonenden toe. Zorg met andere woorden dat de mensen weten wat het risico precies is en dat de bevoegde minister ervan op de hoogte is en de vinger dicht aan de pols houdt. Als er besmettingen zijn, zullen we er op die manier snel van op de hoogte zijn en kan er worden ingegrepen.

(gerelateerd artikel uit 2017:  https://www.rawepo.be/nieuws/milieu/3997-groen-voert-actie-tegen-pelsdierenkwekerij-te-poppel.html )

We weten ook al langer dat dergelijke bedrijven een broeihaard kunnen zijn van ziektes. Wat we niet weten is wanneer het coronavirus gedaan zal zijn. We kunnen alleen maar hopen dat de grote economische onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de kweker een incentive kan zijn om zijn zaak vroegtijdig uit te doven en verder dierenleed en risico op besmetting te voorkomen. Kwekerijen, kies nu eieren voor uw geld.

Paniek is absoluut niet nodig en is geen goede raadgever. Wat wij gaan doen is het volgende. We zullen tijdens de volgende gemeenteraad twee dingen vragen: enerzijds dat het gemeentebestuur onze burgers informeert en anderzijds dat zij de zaak van dichtbij mee opvolgen. De kwekerij ligt immers op ons grondgebied en we hebben ook een verantwoordelijkheid naar de omwonenden toe. Zorg met andere woorden dat de mensen weten wat het risico precies is en dat de bevoegde minister ervan op de hoogte is en de vinger dicht aan de pols houdt. Als er besmettingen zijn, zullen we er op die manier snel van op de hoogte zijn en kan er worden ingegrepen.