• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
zondag 11 april 2021

BOUWWOEDE WEELDE

Toen in juni 2019 de vergunningen worden goedgekeurd rond het OLV Scheyf bouwproject gingen er op sommige plaatsen al wat alarmbellen rinkelen.

Dat bleek echter niet het enige bouwproject dat boven de hoofden van de inwoners in Weelde werd gepland.

Laat ons eerst vooropstellen dat ook wij begrip hebben voor mensen die met hun eigen baksteen in de maag zitten en graag hun eigen plekje willen vinden in onze gemeente.

Toch kan het niemand ontgaan dat er vandaag de dag in het centrum van Weelde wel heel erg veel bouwwerken  bezig zijn zich te voltrekken. En dan spreken we nog niet over wat er nog allemaal op stapel staat. Op de afbeelding hebben we een poging gedaan om dit allemaal wat duidelijk te maken zonder te pretenderen dat dit allemaal volledig is. Ook de projecten die de afgelopen jaren zijn gebouwd worden niet opgenomen in het overzichtje.

Als we echter de optelsom maken voor alles wat we zien gebeuren komen we tot een slordige 330 woningen die binnen dit en het voltrekken van de woningen op OLV Scheyf zullen zijn bijgebouwd in Weelde centrum. Dit zijn appartementen en woningen te samen.  

Bevolkingsaangroei roept vragen op.

Wat dit betekenen zal voor het  weefsel in onze gemeente is koffiedik kijken, maar volgens de laatste onderzoeken in 2020 bestond een gemiddeld gezin in Vlaanderen uit 2,31 personen. Een korte rekensom vertelt ons dat dit zou neerkomen op meer dan 750 nieuwe inwoners in Weelde-Centrum. Als er in al deze nieuwe woningen/appartementen slechts 1 kind  zou bij komen, zal de nog maar recent nieuwe school van GBS De Verrekijker een nieuwe toeloop van kinderen moeten verwerken die nogal problematisch zou kunnen worden met een potentieel van een paar honderd  kinderen.

De vraag kan ook gesteld worden wat dit gaat doen voor ons maatschappelijk weefsel van het centrum van Weelde in een maatschappij die al onder druk staat de laatste jaren.

Betonstop gewijzigd in betonrace.

Toen in de vorige regering de betonstop werd aangekondigd, gingen er achter de schermen een aantal lobbyisten aan het werk zodat de grootste stakeholders toch nog wel hun schaapjes op het droge hadden voor die betonstop echt van start ging. De vergunningen gingen als zoete broodjes over de “toonbank” van de verschillende commissies tot eind december een aantal compensaties werden aangekondigd voor de zogenaamde “planschade” en de spreekwoordelijke “stolp” die over 12.000 hectares woonuitbreidingsgebieden in Vlaanderen werd gezet. Toen waren echter de meeste vergunningen rond en werden de betonmixers en bakstenen al besteld.

Landelijke gemeente.

Ons gemeentebestuur pakt graag uit met onze landelijke gemeente, en we kunnen ook trots zijn op onze leef- en woonomgeving. Of we deze echter in de komende decennia zullen kunnen behouden zal voor een groot deel aan dezelfde besturen liggen die nu de vergunningen uitreiken. We moeten echter eerlijk zijn dat de macht van een gemeente ook niet absoluut is, de provincie heeft in deze ook een stevige vinger in de pap. 

Op dit moment ligt onze gemeente in de landelijke pers onder vuur als  chicken of stikstof valley. Als die storm is gaan liggen zullen de media zich misschien wel richten op een ander fenomeen, die van de bouwwoede van de projectmakelaars. Dezelfde onderhuidse bouwwoede werd reeds in het voorjaar van 2019 aangekaart door Groen Ravels. (Opinie: Luc Quirijnen over de verkavelingswoede) Met een petitie probeerde de groene partij toen te peilen naar het draagvlak van de inwoners van Ravels, maar ze kwamen van een kale reis thuis.

Ook bij Rawepo hebben we dit fenomeen op de voet gevolgd. We krijgen hier en daar de indruk dat de opinie aan het keren is en men zich begint zorgen te maken waar dit eindigen zal. 

Er komen vooral via de gemakkelijke manier van de social media sneller reacties op de verkeerssituatie in de Koning Albertstraat die met de maand moeilijker word. Dit zal er niet op beteren en we kijken uit naar de eerste permanente stoplichten die we nu al voorspellen in onze gemeente. Gaan we daar trots op zijn, ik dacht het niet.